Regeringens skolförslag underkänns

Av:  TT

En majoritet i riksdagens utbildningsutskott säger nej till regeringens skolförslag. Arkivbild.
En majoritet i riksdagens utbildningsutskott säger nej till regeringens skolförslag. Arkivbild.

Regeringen ser inte ut att få igenom sitt förslag om ökad likvärdighet för skolhuvudmän. En majoritet i riksdagens utbildningsutskott underkände förslaget på tisdagen.

I den föreslagna lagändringen ingår ett ändrat system för skolpengen, det vill säga ersättningen till kommunala och fristående skolor. Regeringen anser att kommunala skolor, som till skillnad från friskolor har ett lagstadgat ansvar att anordna utbildning, ska kunna få mer pengar.

”De enskilda huvudmännen bör därför inte ges ersättning för ett ansvar som de inte har”, skriver regeringen i lagförslaget. Med sig har man Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Enligt regeringen skulle detta öka möjligheten att ge alla barn och elever tillgång till god och likvärdig utbildning, oavsett huvudman.

En majoritet i utskottet menar å andra sidan att regeringens förslag om att ändra fördelningen riskerar att skapa ett otydligare system än dagens och öka skillnaderna i villkor mellan kommunala och fristående skolor.

Publisert: