Mötesfri midsommar när Sverige styr i EU

Av:  Wiktor Nummelin/TT

En dryg miljard går notan på när Sverige laddar för sitt tredje ordförandeskap i EU:s ministerråd.

EU-kommissionen ska tas till Kiruna – och midsommarhelgen blir äntligen mötesfri.

Våren 2023 ska Sverige stå i EU:s centrum, som ordförandeland i EU:s ministerråd. Med bara ett halvår kvar är planeringen naturligt nog i full gång.

När EU-minister Hans Dahlgren (S) under onsdagen informerar riksdagen om läget berättar han bland annat om de fem huvudpunkter – däribland säkerhet, klimat och brottsbekämpning – som regeringen har tänkt sig ska dominera under ordförandeskapet.

Att brottsligheten får vara med har mest att göra med våld och skjutningar i Sverige.

– Det ligger i Sveriges intresse att vi gör mer inom Europa för att hejda den organiserade brottsligheten, får slut på flödena av vapen till Sverige och andra länder och får slut på droghandeln på det sätt som den i dag finansierar mycket av den här brottsligheten. Men det är inte bara ett svenskt intresse, anser Dahlgren, som bland annat hoppas på bättre samarbete och informationsutbyte mellan polis och domstolar i EU-länderna.

Oklart med valet

EU-ministern är samtidigt fullt medveten om att hela planeringen kan behöva ändras beroende på världsläget. Coronapandemin och kriget i Ukraina har fått de senaste årens ordförandeländer att kasta om i schemat i sista stund.

För svensk del finns också en helt annan oklarhet: riksdagsvalet i september.

Fast det tror inte Dahlgren ska spela så stor roll, rent sak- och planeringsmässigt.

– Jag tror att det kommer att finnas en bred uppslutning i Sveriges riksdag kring just de här områdena. Sedan får naturligtvis den regering som sitter i december fatta sitt beslut om det slutliga ordförandeskapsprogrammet, säger Dahlgren.

Vinter i Kiruna

Några EU-toppmöten i Sverige är inte inplanerade under ordförandeskapshalvåret. Däremot blir det i sedvanlig stil en massa ministermöten – dock inte på midsommarafton, som för en gångs skull blir helt mötesfri i EU-sammanhang.

Allt inleds i januari då hela EU-kommissionen fraktas upp till Kiruna.

– Vi kommer att försöka visa upp det som är det nya i den svenska näringspolitiken, att satsa på den gröna omställningen, inte minst i den nyindustrialisering som pågår uppe i norr, berättar Dahlgren.

Budgetmässigt kostar ordförandeskapet 1,25 miljarder svenska kronor. Pengarna går främst till mer personal på Sveriges EU-kontor i Bryssel och på regeringskansliet. Några fina gåvor till allehanda gäster är inte prioriterat.

– Presenter är kanske inte det som är det viktigaste med ett ordförandeskap. Det viktiga är att man får föra EU:s dagordning framåt och nå resultat i de frågor som är betydelsefulla för medborgarna runt om i Europa, säger Hans Dahlgren.

Publisert: