EU-domstol slår ner på gränskontroller

Wiktor Nummelin/TT

Publicerad 2022-04-26

Hösten 2015 återinförde Sverige gränskontroller med anledning av den då pågående flyktingkrisen. EU:s domstol kritiserar nu liknande åtgärder som infördes i Österrike. Arkivfoto.

Att tillfälligt återinföra gränskontroller inom Schengen-zonen är möjligt. Men inte gång på gång, om det inte finns nya hot, anser EU:s domstol.

Tisdagens utslag gäller specifikt de gränskontroller i Österrike, som återinfördes i samband med flyktingkrisen 2015 och därefter förlängdes i flera omgångar. Samma slutsatser lär dock även kunna dras för de kontroller som också Sverige införde i samma veva och sedan dess förlängt vid flera tillfällen.

EU:s domstol konstaterar att Schengen-reglerna gör det möjligt att återinföra kontroller i upp till sex månader med anledning av ett ”allvarligt hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten”. Kontrollerna kan också förlängas omedelbart därefter – men bara om man i så fall står inför ett nytt allvarligt hot, ”som är annorlunda än det inledande hot som identifierats”.

Trots detta har Österrike – liksom även Sverige – förlängt återinförandet flera gånger.

Har kritiserats

Skarp kritik mot ländernas agerande har under flera år framförts av allehanda människorättsorganisationer. Även EU-kommissionen har kritiserats för att inte ta i tillräckligt mot länderna och hota dem med böter. Utöver Österrike och Sverige har även bland andra Danmark, Tyskland och Frankrike i omgångar återinfört kontroller, med hänvisning till flyktingkris och terrorhot.

Tills vidare är dock EU-kommissionen tystlåten om vad som kommer att hända härnäst.

– Vi noterar domstolens utslag som klarlägger vilka regler som gäller. Vi behöver fortfarande tid för att analysera utslaget, säger en taleskvinna i Bryssel.

Fick böter

Kommissionen betonar samtidigt att man så sent som i december lade fram förslag på ändrade regler för att få bukt med problemet.

EU-domstolens utslag på tisdagen gäller rent konkret ett bötesstraff på 36 euro som en resenär fick betala 2019 då han vägrade visa upp sitt pass på väg in från Slovenien. Lagligheten i det hänvisar man dock tillbaka till den regionala domstolen i Steiermark.

ANNONS