M: Regeringen har fört riksdagen bakom ljuset om IS-kvinnorna

Moderaterna riktar kritik mot regeringens arbete med att få IS-kvinnor till Sverige.

– Regeringen har på flera punkter fört riksdagen bakom ljuset, säger Johan Forssell.

Ansvarig minister Mikael Damberg slår tillbaka och anklagar M för att sprida grova felaktigheter.

Utrikesdepartementet arbetade under flera månader med att planera för att tre IS-kvinnor skulle föras till Sverige. Kvinnorna utvisades i början av september från det kurdiska självstyret i norra Syrien. Handlingar som Aftonbladet tagit del av visar att en delegation från UD reste ner till området flera gånger och förhandlade med representanter från självstyret för att utvisningen skulle kunna möjliggöras.

– Det här bekräftar det som vi moderater har anat hela tiden och som regeringen har förnekat. Att svenska regeringen varit mycket mer aktiv att föra de här terroristerna till Sverige, säger Johan Forssell (M).

Varför är det fel?

– Det här är utomordentligt farliga personer, som har medverkat i världens grymmaste terrorsekt. Det är inga personer vi vill ska vara i Sverige, säger Forssell.

Johan Forssell, rättspolitisk talesperson för Moderaterna.
Johan Forssell, rättspolitisk talesperson för Moderaterna.

Stort hemlighetsmakeri

Forssell säger att Sverige har en skyldighet att ta emot medborgare som utvisas från andra länder. Men ingen skyldighet att bistå på ett så aktivt sätt som regeringen gjort i detta fall. Han anser också att hela arbetet omgärdats av ett stort hemlighetsmakeri. Ansvariga ministrar har frågats ut i riksdagen men då har de inte lämnat information om hur involverade regeringen varit, menar han.

Har inte Sverige en skyldighet att hjälpa kurderna som säger att de inte klarar av detta själva?

– Frågan är hur vi hjälper kurderna om vi släpper ut farliga människor på våra gator i Sverige. De flesta av de här personerna kommer att möta friheten här. Jag har förtroende för myndigheter, men den svenska lagstiftningen mot terrorism är fortfarande utomordentligt svag.

Vad grundar du det på att de kommer bli fria?

– Det är bara att titta. Väldigt få har kunnat ställas till svars för de handlingar de har begått där.

Damberg slår tillbaka

Inrikesminister Mikael Damberg (S) är inte tillgänglig för intervju men lämnar ett skriftligt uttalande att regeringens hållning alltid har varit att personer i första hand ska lagföras på plats. Om svenska medborgare utvisas från regionen har Sverige, precis som andra stater, en skyldighet att ta emot.

– Precis på samma sätt vill vi, och säkerligen också Moderaterna, att andra stater ska ta emot sina medborgare om de utvisas från Sverige. När människor utvisas har vi ett intresse av att det sker på ett organiserat sätt, en bedömning som också Säkerhetspolisen delar. Den svenska regeringens förhållningssätt i händelse av att utvisningar skulle ske redogjordes för riksdagen i justitie- och utrikesutskottet den 17 juni i år, säger Damberg i uttalandet.

Damberg skriver vidare att svensk säkerhetstjänst, polis och rättsväsende bedriver ett omfattande arbete gentemot utvisade kvinnor som kommer tillbaka till Sverige.

– Senast härom veckan häktades en person för krigsbrott. Det är djupt oansvarigt att Moderaterna har spridit grovt felaktiga uppgifter om myndigheternas arbete.

Mikael Damberg.
Mikael Damberg.
Publisert:

LÄS VIDARE