Region Stockholm flyttar på ovaccinerad personal

Så agerar andra regioner runt om i landet

Ovaccinerad sjukvårdspersonal inom Region Stockholm omplaceras nu, meddelar finansregionrådet Irene Svenonius (M).

– Vi har ett stort ansvar för patienternas medicinska säkerhet och trygghet. Den som är skör och sjuk ska inte riskera att få covid-19 i vården, säger hon.

Ingen annan region har fattat ett liknande beslut, enligt Aftonbladets enkät.

Det är inte juridiskt möjligt för regionerna att kräva att de anställda ska vaccinera sig. Däremot kan de välja att omplacera ovaccinerad personal som jobbar nära sjuka patienter.

Den vägen har Region Stockholm nu valt att gå.

– Det handlar om att vi har det yttersta ansvaret för alla våra patienters säkerhet, säger finansregionrådet Irene Svenonius (M).

Omplaceringen är redan i full gång. Hur många anställda som hittills är berörda vet inte finansregionrådet.

– Jag känner inte till hur många som är förflyttade så här långt men jag vet att det finns personer där man har vidtagit förändringar i deras arbetsuppgifter, säger hon.

Finansregionråd Irene Svenonius (M).
Finansregionråd Irene Svenonius (M).

Checklistor ska följas

I första hand ser regionen att förflyttningen sker inom samma avdelning, men om det inte är möjligt kan det bli aktuellt att flytta över den ovaccinerade personalen till en annan arbetsplats.

För att göra det tydligt för vårdcheferna vad som gäller har särskilda checklistor upprättats.

– Det är viktigt att cheferna får stöd så att de känner att de gör rätt och att vi agerar likartat inom hela regionen, säger Svenonius.

Ingen av de regioner som svarat på Aftonbladets enkät flyttar på ovaccinerad personal.
Ingen av de regioner som svarat på Aftonbladets enkät flyttar på ovaccinerad personal.

Så svarar resten av landet

Tidigare i veckan skickade Aftonbladet ut en enkät till samtliga regioner med frågan hur man väljer att hantera ovaccinerad hälso- och sjukvårdspersonal.

Bland dem som återkommit med svar uppger de flesta att de uppmanar personalen att vaccinera sig, och att merparten också har gjort detta. Men ingen har svarat att de, som i Stockholm, flyttar på ovaccinerad personal.

  • Västerbotten: ”Regionens personal är vår viktigaste resurs och ska inte sägas upp. Vår uppfattning är att det inte är ett stort problem och att en stor andel av personalen är vaccinerade”, skriver Anna-Lena Danielsson, regionråd (S) och ordförande i i hälso- sjukvårdsnämnden i Region Västerbotten.
  • Örebro: Karin Sundin (S), ordförande i Region Örebro läns hälso- och sjukvårdsnämnd, skriver att hon uppfattar att medvetenheten kring vikten av att vaccinera sig är mycket hög bland sjukvårdens personal:
    ”Som arbetsgivare ska vi fortsätta att underlätta för personal att vaccinera sig. Och det är bra att dagens lagstiftning ger möjlighet att om det behövs omplacera personal som inte är vaccinerad. Som region följer vi också noga det nationella arbetet inom Folkhälsomyndigheten och SKR. Det vore bra om vi nationellt snabbt kan enas om en gemensam modell som skapar trygghet för patienterna”.
  • Västernorrland: Även Lena Asplund (M) regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Västernorrland, anser att staten bör ta fram riktlinjer för hur regionerna ska hantera ovaccinerad hälso- och sjukvårdspersonal.

”Alla regioner och kommuner bör agera lika”.

  • Gotland: Mats-Ola Rödén (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Gotland skriver att det i särskilda fall kan bli aktuellt med omflyttning för personal som inte har vaccinerat sig.
  • Dalarna: Regionen utreder just nu om det går att ställa krav på vaccination mot covid-19 vid nyanställningar. ”Jag utgår från att om man arbetar inom hälso- och sjukvården så vaccinerar man sig, både för sin egen skull och för att skydda patienterna som man ansvarar för och för att skydda sina arbetskamrater. Detta tror jag är en icke-fråga”, säger Sofia Jarl (C), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.
  • Gävleborg, Halland, Östergötland och Värmland: Uppger att ovaccinerad personal i dagsläget hanteras som vaccinerad personal.
    ”Vi gör ingen skillnad på vaccinerade eller ovaccinerade medarbetare och har inte för avsikt att göra annorlunda om det inte nationellt tas fram kunskapsunderlag, konsekvensanalyser och riktlinjer som rekommenderar något annat”, skriver Marianne Utterdahr (SIV), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Värmland.

Regeringen oroad

Men det är inte bland vårdpersonal på regionens sjukhus som problemet med ovaccinerade är som störst. Där är vaccinationstäckningen hög, enligt Folkhälsomyndigheten.

Däremot har kommunledda verksamheter – som hemtjänst och LSS-boenden – en vaccinationstäckning bland personalen som är i paritet med befolkningen i övrigt.

Under gårdagen samlade socialminister Lena Hallengren (S) och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) därför representanter från fackförbund och berörda myndigheter för att diskutera hur man ska öka vaccinationstäckningen inom de verksamheterna.

– Vi tycker det är bekymmersamt att det fortfarande är en lägre andel vaccinerade i en del kommuner och regioner kopplade till äldreomsorg och LSS-verksamhet. Vi är otåliga att den vaccinationsgraden ska öka, sa Lena Hallengren till TT.

På mötet diskuterades även möjligheten att förflytta ovaccinerad vårdpersonal på exempelvis äldreboenden, något som arbetsmarknadsministern var öppen för.

– Omplacering är en möjlighet, men det är något man tar till i sista stund. Framför allt handlar det för arbetsgivarna att göra det möjligt att vaccinera sig och informera om hur viktigt det är, sa Eva Nordmark.

Publisert:

LÄS VIDARE