Starka reaktioner på Aftonbladets avslöjande om H&M:s fabriker

Förorenat vatten väller ut från H&M:s fabriker i Bangladesh.

Nu reagerar politikerna på Aftonbladets avslöjande – och för modejättarna väntar tuffare lagstiftning.

– Det finns många anledningar att vara oroad över situationen i Bangladesh och i artiklarna lyfts flera viktiga aspekter, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forsell (M).

Modekedjan H&M lovar kunderna att ta ansvar för miljön. Samtidigt visar Aftonbladets granskning att minst fyra av företagets ”fast fashion”-fabriker i Bangladesh släpper ut förorenat vatten. H&M har nu inlett egna utredningar.

Avslöjandet har väckt starka reaktioner – också bland politikerna. Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forsell (M) bekräftar att han tagit del av granskningen.

– Det finns många anledningar att vara oroad över situationen i Bangladesh och i artiklarna lyfts flera viktiga aspekter. Jag utgår från att svenska företag lever upp till aktuella regelverk och riktlinjer, säger han.

Johan Forsell.
Johan Forsell.

Stina Larsson, miljöpolitisk talesperson (C), tycker det är bra att modeindustrins baksida nu lyfts fram.

”Väldigt beklagligt”

Fredrik Olovsson.
Fredrik Olovsson.

–  Samtidigt är det väldigt beklagligt att ett svenskt flaggskeppsföretag som H&M avslöjas med att skapa så här stora miljöproblem inom ramen för sin kläd- och textilproduktion. Det är ytterst viktigt att lovvärda ord och löften till konsumenter i Sverige och Europa matchas av verklig handling och förändring i hela produktlivscykeln.

Hon får medhåll av Fredrik Olovsson, gruppledare för S i näringsutskottet. Han kallar det ”allvarligt” att den här typen av missförhållanden understöds av svenska företag

– Det svenska näringslivet ska självklart leva upp till högt ställda krav på hållbarhet. Vi ska konkurrera med kvalitet och bra villkor för såväl anställda som miljön. Det är dessutom något som ofta lyfts fram av svenska företag som något som snarast stärker deras konkurrenskraft i världen.

Martin Kinnunen, miljöpolitisk talesperson för SD, blev inte överraskad av Aftonbladets granskning.

Vill se förändring

Martin Kinnunen.
Martin Kinnunen.

– Människors efterfrågan på nya billiga kläder tvingar i princip fram produktion i låglöneländer med svagare institutioner och sämre miljöskydd. H&M är med sin öppenhet rörande underleverantörer här ett föredöme vilket skapar förutsättningar för granskning och möjlighet att åtgärda brister.

Konsumtionen av snabbmode har de senaste åren ökat snabbt. Varje år tillverkas runt 100 miljarder nya plagg i världen, varav hälften slängs inom ett år. Nu hoppas Stina Larsson på en förändring:

– Granskningen pekar på behovet att bryta sig loss från den fast-fashion trend som vuxit lavinartat under lång tid nu och i stället börja satsa på en hållbar, cirkulär textilindustri här i Sverige, något vi i Centerpartiet drivit i flera år.

I februari lade EU-kommissionen fram ett förslag på hårdare regler för europeiska företag, kallat Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDD).

”Viktigt steg”

Om det går igenom kan företag som H&M på ett annat sätt än i dag tvingas ta ansvar för miljö och mänskliga rättigheter i hela sin värdekedja. Samtidigt skulle det kunna bli möjligt för personer som drabbats av till exempel utsläpp att stämma företag i europeiska domstolar.

– Det är ett viktigt steg framåt och vår förhoppning är att det ska bli ett bra redskap för att komma till rätta med problem som rör miljöfrågor och mänskliga rättigheter i näringslivet. Om det skulle visa sig otillräckligt får man helt enkelt återkomma med fler åtgärder och skärpningar, säger Fredrik Olovsson (S).

Även Centern vill se en skärpt europeisk lagstiftning, inte minst för att värna svenska företags konkurrenskraft. Samtidigt kräver man att regelverk anpassas, bland annat så att småföretag inte drabbas av orimliga krav.

Lovar återkomma

Martin Kinnunen ser bra delar i förslaget, men också utmaningar.

– Problemet med kommissionens förslag är att förslagen ofta omfattar väldigt många fler saker och riskerar att leda fram till regelverk som hämmar företagens konkurrenskraft.

Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell vill inte gå händelserna i förväg.

– Det pågår ett arbete på EU-nivå som vi inte ska föregå, men vi kommer ha anledning att återkomma i dessa frågor längre fram.

Publisert:

LÄS VIDARE