Sågar det nationella smittskyddet: Hade inte tillräcklig beredskap

Publicerad 2023-05-25

Folkhälsomyndigheten hantering av pandemin får kritik i Riksrevisionens granskning.

Folkhälsomyndigheten var inte förberedda på en pandemi och regeringens insatser kom för sent.

Det visar Riksrevisionens granskning av det nationella smittskyddet som publiceras i dag.

Det nationella smittskyddet är rustat för ett normalläge, men klarar inte en pandemi.

Det är slutsatsen av granskningen som presenterades under torsdagen. Där tittar man på hur det nationella smittskyddet är organiserat.

Enligt granskningen brister smittskyddet både när det gäller lagar och regelverk liksom system och data för nationell övervakning och uppföljning.

Folkhälsomyndigheten har inte haft en tillräcklig bra beredskap för ett läge med stor och omfattande smittspridning i landet, så som under pandemin.

Bland annat saknas ett digitalt system för smittspårning och testning, ett heltäckande system för uppföljning av vaccinationer och snabba och robusta vårddata.

Regeringen har inte heller varit förberedd på en pandemi. Dess insatser kom för sent, enligt granskningen.

– Regeringens styrning har inte tagit höjd för att smittskyddet behöver fungera effektivt både i ett normalläge och vid pandemier. Dessutom är inte smittskyddslagen utformad för att kunna hantera lägen med omfattande smittspridning, säger riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Det finns också stora brister i vårdhygien. Ansvaret för det är delat på flera instanser vilket lett till en otydlig styrning, vilket i sin tur ökar risken för smittspridning och vårdskador.

I granskningen presenteras en rad förslag för att rusta landet för en framtida pandemi. Bland annat bör regeringen samla det nationella ansvaret för vårdhygien på en myndighet och utreda Folhälsomyndighetens och Socialstyrelsens rättsliga möjligheter att samla in och hantera vårddata.

Folkmyndigheten uppmanas att utveckla smittskyddet, bland annat när det kommer till uppföljning och kunskapsstöd.

Även den dåvarande S-regeringen, ledd av Stefan Löfven, får kritik.