Ödesbeskedet från amerikanska centralbanken

Publicerad 2023-03-22

Den amerikanska centralbanken, Federal reserve, höjer styrräntan med 25 punkter.

Men framtiden är fortfarande oviss.

– Vi vet helt enkelt inte, säger Feds ordförande Jerome H. Powell.

Den amerikanska centralbanken, Federal reserve, höjer styrräntan med 25 punkter.

Beskedet kommer efter ett två dagar långt möte där styrelsen för centralbanken försökt hitta balansen mellan att minska inflationen och hindra att fler banker kollapsar.

Inför dagens beslut var de flesta experter eniga om att banken skulle nöja sig med en höjning på 0,25 procentenheter, eller kanske låta bli att höja helt trots den höga inflationen. Detta efter den senaste tidens finansiella oro där flera stora banker, bland annat Silicon Valley Bank, kollapsat eller fått stora finansiella problem.

Experten: Väntat besked

Shoka Åhrman, sparekonom på SPP, säger att beskedet var väntat.

– Det var väntat, det här är vad marknaden har prisat in och det är precis så Fed tänker agera framöver. Spelbanan har lagts om, vilket gör att Fed inte tänker fortsätta i den höga takt som man kommunicerade i början av månaden. Många förväntade sig 50 punkter, nu fick vi 25. Det visar den osäkerhet som finns efter den senaste tiden bankkriser.

Oklart hur riksbanken agerar

Hur svenska riksbanken kommer agera efter dagens besked är fortfarande osäkert enligt Shoka Åkerman.

– Europeiska centralbanken, som kanske ligger närmare den svenska riksbanken höjde med 50 punkter. Men nu har räntebanorna lagts om helt av amerikanska centralbanken. Jag tror att riksbanken kommer avvakta och se vilken ny information de kommer ha tillgång till fram till de nya beskedet.

Men dagens besked visar tydligt att fokus är på den finansiella stabiliteten framför att bekämpa inflationen.

– Det indikerar ett fokus på kort sikt från inflationsbekämpning till att få ro på de finansiella marknaderna. Men vi har hög inflation i både USA och Sverige, så det återstår som sagt att se. Jag tror att man omvärderar ganska mycket från dag till dag nu, säger Shoka Åkerman.

Lång och skakig väg

Ordföranden för Amerikanska centralbanken Jerome H. Powell säger att den kommer ta flera år innan inflationen är nere på centralbankens mål på två procent. Först 2025 räknar de med att den kommer ligga på 2,1 procent.

– Vägen dit är lång och den kommer med all sannolikhet vara skakig, sa han på en presskonferens.

Han fortsatte med att säga att den amerikanska ekonomin är starkare än förväntat men att den senaste tidens problem i banksektorn antagligen kommer leda till mer återhållsamma krediter till hushåll och företag framöver vilket i sin tur påverkar ekonomin.

– Det är för tidigt att säga exakt hur stora effekterna kommer vara, sa han under presskonferensen.

Planen var större höjningar

Enligt Jerome H. Powell var planen att genomför större höjningar än vad man först hade trott under året på grund av den fortsatt starka ekonomin. Men den senaste tiden oroligheter i den finansiella sektorn fick dem att avstå. Ett tag diskuterades till och med om man helt skulle avstå från att höja räntan.

– Vi tror som sagt att den senaste tidens händelser kommer leda till striktare krediter för hushåll och företag vilket i sin tur kommer tynga ned efterfrågan på arbetskraft och inflationen. Det ger samma effekt som att höja räntan.

Blir effekten som förväntat kan det betyda att man inte behöver höja räntorna lika mycket framöver, men det är för tidigt att säga. Man får avvakta och se.

– Det är omöjligt att avgöra nu med någon precision. Precis som alltid kommer vi basera det på den inkommande datan och särskilt på effekten av minskade krediter från bankerna. Det kan bli så att den senaste tiden händelser inte får någon stor effekt på ekonomin, då kommer det se annorlunda ut. Vi vet helt enkelt inte.

Centralbankens ordförande Jerome Powell.

ANNONS