Vill införa lag för vinterdäck på lastbilar

NYHETER

Regeringen vill skärpa kraven på vinterdäck på lastbilar och bussar.

Från nästa höst måste alla däcken, även på släpet, vara godkända vinterdäck.

1 av 2 | Foto: Adam Ihse/TT / TT NYHETSBYRÅN

Nye infrastrukturministern Tomas Eneroth vill skärpa kraven på vinterdäck för lastbilar och bussar. Hans förslag harmonierar med vinterdäckslagen för personbilar, det vill säga att samtliga hjul på både dragbilen och släpet ska ha godkända vinterdäck.

Stenhårda sommardäck

Dagens vinterdäckslag för tung trafik är extremt urvattnad och gäller bara två drivhjul. Framhjulen som lastbilen styr med kan vara stenhårda sommardäck, i och för sig med minst 5 mm mönsterdjup, medan andra bakhjul och hjulen på släpet tillåts ha nästan blankslitna sommardäck mitt i vintern. Där räcker 1,6 mm.

Den lagen kom till för drygt tio år sedan i samband med ett snökaos i Stockholmstrakten. Nynäsvägen från Stockholm till Nynäshamn blockerades i över tio timmar av lastbilar som inte kom upp för minsta backe. Och den lagen tog bara hänsyn till framkomligheten. Alltså vinterdäck på två drivhjul. Att ha vinterdäck på fler hjul ansågs för dyrt för åkeribranschen.

– Men jag vill markera att en vinterdäckslag också måste vara viktig för trafiksäkerheten, säger Tomas Eneroth. Därför föreslår jag att lastbilens samtliga hjul ska ha vinterdäck.

– Vi har haft alldeles för många halkolyckor med lastbilar och bussar.
Det har handlat både om dikeskörningar för att lastbilen inte kunde styra och om dödsolyckor när lastbilssläpet sladdat ut mot en mötande bil.

Lag i Norge

I Norge finns en vinterdäckslag för lastbilar som gäller hela vintern, oavsett väglag. Och där är minsta godkända mönsterdjup 5 mm.

– Men jag vill inte trassla till det. Det får bli samma regler som den svenska vinterdäckslagen för personbilar, Alltså "vid vinterväglag" under perioden från den 1 december till den 31 mars.

När det gäller mönsterdjupet skiljer sig dock lagförslaget för den tunga trafiken från personbilslagen. Personbilar måste ha minst 3 mm mönsterdjup på vinterdäcken, lastbilskravet lär bli minst 5 mm.

– Jag tror att det här lagförslaget är en tillräckligt tydlig signal, inte minst till utländska åkerier som kör i Sverige. Och kostnaden måste vägas mot ökad trafiksäkerhet. Vinterdäck på alla hjul är ändå en mycket liten kostnad i förhållande till åkeriernas omsättning.

Lagen på plats i vår

Lagförslaget skickas ut på remiss i dag och Tomas Eneroth vill att lagen träder i kraft i redan i vår, alltså i god tid före vintersäsongen 2018/2019.

ARTIKELN HANDLAR OM

Trafik

Bussar