Nyheter

Bidragen gynnar de rika mest

Av: 

Kristina Edblom

NYHETER

Det är inte de fattigaste barnen som tjänar mest på bidragen – det är de rika.

Familjepolitiken har havererat, enligt Rädda barnens nya larmrapport.

– Det här är en förklaring till att barnfattigdomen inte minskar, säger forskaren Tapio Salonen.

Rädda barnen släpper i dag sin rapport om barnfattigdomen i Sverige och Aftonbladet har som enda tidning läst rapporten i förväg. Tapio Salonen, professor i socialt arbete vid Malmö högskola, har tittat på effekterna av den ekonomiska familjepolitiken – alltså de bidrag och försäkringar som riktar sig direkt till barnfamiljer.

Fler fattiga barn

Och resultatet är slående: ursprungstanken med trygghetssystemet är att det ska utjämna skillnaderna mellan fattiga och rika barnfamiljer. Men från slutet av 1990-talet har den omfördelande effekten nästan halverats.

Samtidigt har andelen fattiga barn ökat från 10 till 16 procent mellan år 2000 och 2008. Enligt Tapio Salonen beror det till stor del på att bidragen inte längre förmår lyfta de fattigaste familjerna.

”Inte träffsäkra”

Rädda barnen kräver nu en utredning av familjepolitiken.

– Jag kan bara konstatera att de trygghetssystem som vi har i dag inte är tillräckligt träffsäkra och därför inte förmår minska barnfattigdomen, säger Elisabeth Dahlin, Rädda barnens generalsekreterare.

Hon vill se två akuta åtgärder: att grundnivån i föräldrapenningen höjs eftersom allt fler inte har rätt till inkomstbaserad föräldrapenning och att

underhållsstödet, som bara höjts med 100 kronor sedan 1997, höjs i takt med inflationen.

Rädda barnen kräver också att socialbidraget ska ses över ur ett barnperspektiv.

Fotnot: Den ekonomiska familjepolitiken består av försäkringar som föräldrapenning, generella bidrag som barnbidrag och flerbarnstillägg och behovsprövade bidrag som bostadsbidrag, vårdbidrag och underhållsstöd. Socialbidrag ligger utanför den nationella familjepolitiken. Det beslutas av kommunerna.

”Alla mina kompisar går på fotboll, men det är för dyrt.”

Viking, 11, berättar själv i morgon, onsdag.

LÄS INTERVJUN I AFTONBLADET I MORGON.

Vem är fattig?

Enligt Rädda barnen levde 220 000 barn i fattiga familjer 2008. Det är barn till föräldrar som lever på försörjningsstöd (socialbidrag) och till föräldrar som har en disponibel inkomst som hamnar under den nivå som SCB räknar som skälig levnadsstandard.

Särskilt utsatta grupper är barn till ensamstående, barn till föräldrar med utländsk bakgrund och barn till unga föräldrar.

Ett annat sätt att räkna fattigdom är att räkna alla som har en disponibel inkomst under 60 procent av medianinkomsten, det är EU:s definition av fattigdom.

ANNONS EXTERN LÄNK

SISTA CHANSEN! Skaffa ett nytt HBO Max-konto här och få 50 % rabatt – livet ut!

HBO Max

Publisert: