Tony Olsson vill ha tidsbestämt straff

Av: Linda Hjertén

Publicerad:
Uppdaterad:

Men Kriminalvården säger nej

Tony Olsson, 38, har nu avtjänat 11 år av sitt livstidsstraff och har ansökt om att få sitt straff tidsbestämt.

Men Kriminalvården säger i ett yttrande nej till hans begäran.

"Han har gjort sig skyldig till en massiv och unik misskötsamhet av yttersta allvarlig art", skriver de.

Tony Olsson sitter fängslad på livstid, dömd för polismorden i Malexander.
Tony Olsson sitter fängslad på livstid, dömd för polismorden i Malexander.

Tony Olsson dömdes till livstids fängelse år 2000 för polismorden i Malexander och grovt rån. I november ansökte han till Örebro tingsrätt om att få sitt straff ovandlat till ett tidsbegränsat straff.

Tingsrätten har ännu inte tagit beslut i frågan. De har bland annat begärt ett yttrande från Kriminalvården innan de håller förhandling.

Få permissioner

I dag kom Kriminalvårdens svar.

De anser inte att Tony Byström, som han i dag heter, är redo för ett liv i frihet.

Tony Olsson har under de elva år han hittills suttit inne, inklusive häktningstiden, hela tiden varit placerad på säkerhetsavdelningar och det senaste året befunnit sig på en anstalt av högsta säkerhetsklass – Kumla. Och han har under de elva åren endast beviljats särskild permission en gång, då hans farmor avled. Den ägde då rum under högsta beredskap.

Utöver det har han bara varit ute ett fåtal gånger för hälsokontroller.

Rymde från Hall

Kriminalvården påpekar även det faktum att Tony Olsson misskött sig grovt vid ett flertal tillfällen.

Det mest anmärkningsvärda är rymningen från Hall år 2004.

Tillsammans med medfångarna Daniel Maiorana, Alfred Sansiviero och Mahmoud Amaya tog sig Olsson under stor dramatik ut från det hårdbevakade fängelset. Med hjälp av skarpladdade vapen tog de personal som gisslan och hotade sig ut ur Hall. Olsson avlossade två skott innan han och de andra gav sig av i en väntande flyktbil.

Tony Olsson har under sin tid som dömd även rapporterats för olaga hot och våld mot tjänsteman vid fem tillfällen. Vid ett tillfälle år 2004 närmade han sig personalen naken och kastade avföring på dem. Han har även vi ett flertal gånger vägrat att lyda personalen, att gå in på sitt rum vid inlåsning till exempel.

"Han har gjort sig skyldig till en massiv och unik misskötsamhet av yttersta allvarlig art", skriver Kriminalvården i sitt yttrande.

Gett ut böcker

Tony Olsson har de senaste åren deltagit i flera brotsförebyggande program som Kriminalvården erbjuder. Han har studerat på gymnasienivå och även historia på högskolenivå. Han har även gett ut två böcker.

Kriminalvården menar dock att han trots det inte är redo att få straffet tidsbestämt.

En riskbedömning som gjorts av riskmottagningen år 2008 visar att även om Tony Olsson mognat mycket sedan år 2000 då hans risk att återfalla i våldsbrottslighet bedömdes vara mycket hög så är den fortfarande stor. Enligt bedömningen lider han av en personlighetsstörning med en uttalad empatibrist tillsammans med en manipulativ förmåga och en begåvning utöver det vanliga.

När förhandlingen kommer att hållas i Örebros tingsrätt är ännu inte bestämt.

Publicerad: