Mejla

Wolfgang Hansson

Hur mycket berättar Japan?

NYHETER

Tidigare mörkläggningar ger skäl till oro

Kan man lita på att Japan ger den fulla och sanna bilden av kärnkraftskatastrofen?

Tidigare mörkläggningar ger skäl att känna oro.

Liksom den knapphändiga information man nu lämnar ut.

Inför omvärlden erkänner Japan att situationen är allvarlig men försöker ändå tona ner läget. Situationen klassas fortfarande som en fyra på den sjugradiga olycksskalan vilket innebär att det inte finns någon påverkan på allmänheten.

Samtidigt som myndigheterna uppmanat de 140 000 människor som bor i en radie av 30 kilometer runt kärnanläggningarna att inte gå ut, hålla fönster och dörrar stängda och täppa till all ventilation.

Det låter som väldigt dubbla signaler.

När dessutom den franska kärnsäkerhetsmyndigheten ASN går ut med bedömningen att läget nu är en sexa på olycksskalan så framstår det ännu tydligare hur Japan i det längsta försöker dämpa oron.

Motsägelsefull

Kärnkraftsexperter runtom i Europa vittnar om att informationen från japanska myndigheter och kärnkraftsindustri är knapphändig och motsägelsefull. Trots att det nu gått flera dagar sedan kärnkraftverken i Fukushima nödstoppades så kan ingen med säkerhet säga vad som händer.

– Vi får väldigt knapphändiga uppgifter, säger Helen Jönsson, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Utifrån dem går det inte att göra en noggrann bedömning av läget. Siffror på stålningen är sporadiska och med långa avbrott.

SSM har inga egna kontakter med de japanska myndigheterna. Man får bara den information som går ut till alla plus fördröjd information via FN:s atomenergiorgan IAEA.

Undvika panik

Japan har drabbats av ett antal samtidiga katastrofer och en viss förståelse måste finnas för att läget är kaotiskt och att man ägnar mer kraft åt att lösa de akuta problemen än gå ut med information. Men oklarheterna göder känslan av att japanerna inte berättar allt.

Framförallt för att man vill undvika att skapa panik hos den egna befolkningen. Det finns ingenstans för befolkningen på över hundra miljoner att ta vägen om öriket drabbas av ett stort radioaktivt utsläpp.

Mörkläggningar har inträffat förr.

Vid ett flertal tillfällen förfalskade Tepco - Tokyo Electric Power som driver reaktorerna i Fukushima - sina inspektionsrapporter. Fynd av sprickor i skyddshöljet kring reaktorn tystades ner. Felaktiga mätinstrument rapporterades inte.

Okontrollerbar

Trots att alla sådana fel ska rapporteras till den japanska kärnsäkerhetsmyndigheten.

När mörkläggningen avslöjades 2002 tvingades fem höga chefer i kärnkraftsbolaget att avgå.

Tepco är inte den enda syndaren. Även andra kärnkraftbolag har försökt dölja fel och brister.

Vid reaktorn Shika i Ishikawa skedde 1999 en okontrollerbar nukleär kedjereaktion som pågick i 15 minuter. Det hände på natten när folk trodde att ingen skulle märka det.

Historien av mörkläggningar har gjort att japanerna har mycket lågt förtroende för kärnkraftbolagen. De litar helt enkelt inte på att de säger hela sanningen.

En misstro som nu spiller över även på myndigheterna.

Så här säger Iso Araki, en drabbad som befinner sig på ett evakueringscenter i staden Soma till nyhetsbyrån AP.

– Ingen talar om för oss vanliga medborgare vad som händer. Inte regeringen, inte det styrande partiet, inte byråkraterna.

Kanske är det så illa att inte ens de ansvariga har hela bilden.

ANNONS

MORS DAG-BUKETT; Låt våra florister hjälpa dig att uppvakta och överraska - enklare kan det inte bli!

Extern länk från Interflora SE

Beställ nu

Av: 

Wolfgang Hansson

Publisert: