Studie: Alzheimers sjukdom kan smitta

Alzheimer kan smitta vid specifika förhållanden.

Sjukdomens ”frön” har överförts till personer via injektioner, visar en ny studie.

– Det är ett paradigmskifte, säger huvudforskaren bakom studien, professor John Collinge.

Alzheimers sjukdom orsakas av felveckade proteiner, så kallade prioner. Att dessa kan genereras i hjärnan antingen spontant när man åldras eller på grund av ärftlighet har varit känt sedan tidigare.

Men nu visar en ny studie att sjukdomen också kan överföras via injektioner under vissa omständigheter

– Det kan finnas tre olika sätt som de här proteinfröna kan genereras i din hjärna. Det är vår hypotes. Det är ett paradigmskifte, säger professorn John Collinge, chef för University College Londons forskningsråds prionenhet, och huvudförfattare till den nya studien.

Smittades av tillväxthormon

Studieresultaten är de första som visar på att överföring till människor kan ske på medicinsk väg.

I studien har forskarna undersökt hjärnorna från åtta britter som under barnåren fick tillväxthormon. Alla åtta, vuxna mellan 33 och 51 år gamla, dog av Creutzfeldt-Jakobs sjukdom. Hormonerna de fick som barn innehöll smittan.

Forskarna har i sina undersökningar också hittat proteiner som är kopplade till tidiga stadier av alzheimer. Sju av hjärnorna innehöll de speciella proteinerna, vilket man tidigare inte hittat hos så unga personer, skriver The Independent.

Det tillväxthormon som personerna fick har sedan länge slutat användas i Storbritannien. Hormonet utvanns ur avlidna donatorer och behandlingen pågick mellan 1958 och 1985. Den avslutades när överföring av Creutzfeldt-Jakobs sjukdom konstaterades. På grund av den långa inkubationstiden så insjuknar fortfarande människor i den dödliga sjukdomen.

Uteslutit andra förklaringar

De sju personerna som hade proteinerna i sina hjärnor hade inte utvecklat alzheimer fullt ut. Proteiner som utvecklas i senare stadier av sjukdomen hittades inte.

Forskarna tror dock att personerna skulle kunna ha utvecklat sjukdomen senare i livet om de inte dött av Creutzfeldt-Jakobs sjukdom.

Studien har kunnat utesluta andra förklaringar till att proteinerna fanns i de undersökta hjärnorna, skriver Nature News.

– Vilken relevans det här har för den vanliga formen av alzheimer där ute vet vi inte. Kan en liten del av fallen vara relaterade till frön från omgivningen? frågar sig John Collinge.

Han påpekar också att överföringen bara konstaterats i samband med det specifika tillväxthormonet, som alltså inte längre är i bruk.

”Kan överföras vid tandvård”

Forskarna uppmanar nu till ytterligare forskning för att se om prionerna kan överföras i samband med andra medicinska ingrepp.

Det är sedan tidigare känt att prioner kan fästa på metallytor, till exempel medicinska instrument, och är resistenta mot konventionell sterilisering.

Det betyder i teorin att sjukdomen skulle kunna överföras till en frisk person vid till exempel blodtransfusioner, hjärnkirurgi eller tandvårdsoperationer, rapporterar brittiska the Telegraph.

Forskare som inte är kopplade till den aktuella studien menar dock att risken för sådan överföring är extremt liten.

– Som den här studien själv uttrycker så finns inget bevis för att alzheimer kan överföras mellan människor. Inte heller något bevis för att alzheimer kan föras vidare genom medicinska procedurer. Det här är en liten studie på åtta exemplar. Vi övervakar forskningen noga och det finns omfattande forskningsprogram på plats för att hjälpa oss förstå och tackla utmaningarna kring alzheimer, säger professorn Sally Davies som är den brittiska regeringens högste medicinske rådgivare.

Forskarna understryker att resultaten är preliminära och inte ska tas som en orsak att undvika operationer. De säger också att det inte finns någon möjlighet att få alzheimer genom att leva med någon som lider av sjukdomen.

Studien har presenterats i den ansedda tidskriften Nature.

Publisert:

LÄS VIDARE

ÄMNEN I ARTIKELN