Regeringen satsar på återvinning av skolförslag

Av: Pär Karlsson

Publicerad:
Uppdaterad:
SKOLOFFENSIV Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) presenterar i vårbudgeten fem satsningar på skolan. Hälsosatsningen ser Fridolin som extra viktig.
Foto: BERTIL ERICSON/TT
SKOLOFFENSIV Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) presenterar i vårbudgeten fem satsningar på skolan. Hälsosatsningen ser Fridolin som extra viktig.

Regeringens planerade skoloffensiv röstades ned och hamnade i papperskorgen i höstas.

Nu satsar man på återanvändning i vårbudgeten.

– Efter den stökiga hösten känns det väldigt bra att vi kan få göra den skillnad som faktiskt behövs, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).

Den 3 december 2014 stod det klart att statsminister Stefan Löfvens första budget föll i riksdagen. Då Sverigedemokraterna röstade på Alliansens förslag innebar det att regeringens planerade satsningar gick om intet.

Sedan dess har man regerat på Alliansens budget. Men i och med decemberöverenskommelsen står det klart att man nu kommer att få tillräckligt med stöd för att få igenom sin budget, från och med den vårändringsbudget och vårproposition som presenteras på onsdag.

Ett av de områden som regeringen lagt allra mest krut på är skolan. Men i och med höstens debacle gick planerade utbildningssatsningar om intet. Regeringen tvingades dessutom på defensiven och fick gå med på försök med betyg redan i årskurs fyra från 2017, något som Alliansen krävt.

Gör nytt försök

Nu gör regeringen ännu ett försök till skoloffensiv. Aftonbladet kan i dag berätta om fem skolsatsningar, som alla känns igen från i höstas, som finns med i vårbudgeten.

– Den stora effekten av SD:s maktmanifestation i riksdagen i höstas var att viktiga satsningar för elever och lärare i klassrummen ströps. Efter den stökiga hösten känns det väldigt bra att vi kan få göra den skillnad som faktiskt behövs, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Han menar dock att regeringen inte suttit sysslolös, även om man regerat på motståndarnas budget. I flera skolfrågor har man lyckats enas med Alliansen, bland annat kring satsningar på tidigare årskurser och en utredning om läsa-skriva-räkna-garanti.

De fem av de satsningar som återanvänds i ändringsbudgeten handlar bland annat om fler speciallärare och pedagoger, förstärkningar av elevhälsan samt utökat stöd för barnomsorg på obekväm arbetstid, så kallat "nattis".

Flera åtgärder börjar gälla i år, men enligt Fridolin kommer 2015 framför allt handla om att förbereda inför nästa år, då många av satsningarna träder i kraft ordentligt.

– Så ser det ut med till exempel elevhälsosatsningen. Där har vi nu lagt ett uppdrag till Skolverket att se till att när vi kan tillskjuta de här pengarna nästa år så ska vi verkligen se till att de gör mesta möjliga nytta för de elever som mår dåligt och därför har svårt att klara skolan.

Lyfter fram elevhälsan

Just satsningen på elevhälsa lyfter han fram som extra viktig.

– Det tog Alliansen bort. Vi ser hur kunskapsresultaten sjunker samtidigt som allt fler unga mår dåligt, inte minst unga tjejer och HBTQ-personer. Det hänger ihop och ska man vända utvecklingen i skolan kan vi inte bara prata om prestationerna utan vi måste också prata om de som ska prestera. Om de mår dåligt är det svårt att klara skoldagen.

Enligt utbildningsministern kommer det dröja sex år för att de sjunkande resultaten i skolan ska kunna vändas.

– Från forskningen vet vi att det kan gå ganska snabbt att vända utvecklingen på en skola. Ska man vända ett helt skolsystem och göra rätt åtgärder och dra åt samma håll, så kan man göra det på ungefär sex år och det är så klart får målsättning.

Publicerad: