Hovets fastigheter kan bli asylboende

1 av 2
NYHETER

Kungen är öppen för möjligheten att använda hovets fastigheter till asylboenden.

Statens fastighetsverk (SFV), som äger fastigheterna, är mycket positiva till initiativet.

– Vi är överlag mycket positiva till detta och tycker att det är en jättebra idé att utnyttja lokaler som ändå inte används, säger Johan Zetterberg på SFV:s förvaltningsavdelning.

Den rådande flyktingkrisen har gjort att bostadssituationen för de asylsökande som nu kommer till Sverige är akut.

Något som fått hovet att vilja agera.

– Kungafamiljen följer flyktingssituationen och är otroligt engagerad i frågan. Kungafamiljen ser även till att på olika sätt stödja de befintliga och etablerade organisationer som arbetar med flyktingfrågan, säger Margareta Thorgren, informationschef på hovet till Aftonbladet.

Vill att asylsökande får bo på slottet

Flyktingstödet från hovet och kungafamiljen har hittills kommit via bidrag från deras välgörenhetsstiftelse, som totalt förvaltar två miljarder kronor enligt Dagens Nyheter, som var först med att rapportera om att hovet nu är öppna för andra alternativ, som att låta asylsökande bo på fastigheter som via Statens fastighetsverk, disponeras av kungen.

Tidigare har förfrågningar från allmänheten om att låta asylsökande övernatta på Stockholms slott riktats till kungafamiljen. Men det har fått blankt nej.

– Stockholms slott står inte tomt utan är ett av Sveriges viktigaste turistmål och även museum och arbetsplats för väldigt många människor. Det är därmed inte möjligt att använda sig av det, säger Margareta Thorgren.

Inte aktuellt i dagsläget

På frågan hur hovet skulle ställa sig till att låta andra kungliga fastigheter bli asylboende, svarar Margareta Thorgren att det är Statens fastighetsverk som äger fastigheterna, och att det i dagsläget inte har förts någon diskussion om detta. Dock skulle man diskutera frågan om en lämplig fastighet dök upp.

– Om det skulle komma en förfrågan från Statens fastighetsverk om detta så måste vi lyssna och ta upp det för diskussion.

Under onsdagen rapporterade flera medier att hovet dementerat uppgifterna om asylboende men till Aftonbladet säger Margareta Thorgren att man inte tar avstånd från att möjligheten finns, men förklarar att det inte är aktuellt i nutid.

–Naturligtvis behövs alla idéer och det som varit positivt under hösten är att det förekommit mycket kreativa och bra sådana men i dagsläget är det inte några fastigheter på förslag och därmed är frågan inte aktuell, säger Margareta Thorgren till Aftonbladet.

SVF är positiva

Johan Zetterberg, fastighetsdirektör på SFV:s fastighetsavdelning, bekräftar att man ännu inte fått någon formell förfrågan från hovet men förklarar att man är mycket positiva till förslaget.

–Skulle hovet finna att vissa byggnader lämpar sig för asylboende så är vi beredda att pröva frågan.

Johan Zetterberg förklarar att man från Statens fastighetsverk bara har till uppgift att förvalta den kungliga dispositionsrätten, och att det är den som har dispositionen, i detta fall kungen, som avgör om man vill upplåta fastigheten till olika ändamål.

– Det enda som vi behöver bevaka är att viktiga kulturvärden inte blir förstörda. Utöver det är vi mycket positiva till detta och vill ställa upp så gott vi kan.