De kvinnliga poliserna lönediskrimineras inte

Foto: Foto: MAGNUS WENNMAN
Rikspolischefen slår tillbaka mot Polisförbundet som menar att kvinnorna inom polisen får lägre lön systematiskt.

Vid nyanställning av polisassistenter tillämpar Polismyndigheten sedan i år individuell lönesättning. Ingångslönen värderas utifrån kriterier som naturligtvis är helt könsneutrala (det behöver egentligen inte ens sägas).

Vi kommer att fortsätta arbetet med att utveckla systemet för individuella löner. Polisen har över 28 000 anställda, av dessa är drygt 20 000 poliser, av dessa är 6100 polisassistenter och av dessa är det de senast anställda 323 som fått individuella ingångslöner utifrån kriterier avseende tidigare erfarenheter, utbildningar och kompetenser. Att som polisförbundet med det som utgångspunkt påstå att könet varit avgörande för lönesättningen är fel.

Polisförbundet berör även skillnaden i antal manliga och kvinnliga chefer inom polisen. Min bild är att det mycket handlar om att kriterierna varit att man ska ha varit prövad på den nivån man söker, dvs ha rätt utbildning och tillräckligt lång erfarenhet. Det gör att de som har fått tjänster som chefer är flest män då strukturen ser ut så idag, något vi arbetar med att förändra. Vi har fler och fler kvinnliga polisanställda som påbörjar sin chefskarriär från grunden i hela organisationen. Med rätt chefsutvecklingsarbete samt förmågan att motivera alla lämpliga att söka och vara med i konkurrensen om olika chefsfunktioner så är jag säker på att fördelningen mellan manliga och kvinnliga chefer fortsätter jämnas ut.

Dan Eliasson, Rikspolischef

ARTIKELN HANDLAR OM