SAS slutar flyga Dash för gott

NYHETER

Olycksplanen ska bytas mot annat. Beslut på extrainkallata styrelsemöte idag

Foto: STORLARM PÅ KASTRUP LÖRDAG KVÄLL. Piloten meddelade att man inte fick ut landningsstället. Efter drygt två timmar gick planet med 46 personer ombord ner på en bana som täckts med skum.

Olyckan på Kastrup blev droppen.

SAS koncernchef Mats Jansson avbröt sin USA-resa redan igår och reste hem och i eftermiddags kom beslutet:

– Vi upphör med all trafik med Dash.

Foto: GÖR SLUT MED DASH. SAS koncernchef Mats Jansson meddelade på söndagen att bolaget slutar använda den olycksdrabbade flygplanstypen.

SAS tar alla sina 27 Dash-plan ur trafik för alltid.

Det meddelade ledningen för flygkoncernen idag söndag efter ett extrainkallat styrelsemöte.

– Förtroendet för Q400 har minskat betydligt och våra kunder blir mer och mer tveksamma till att flyga med flygplanstypen. Därför har jag med styrelsens godkännande fattat beslutet att omedelbart ta Dash 8 Q400 ur drift, säger Mats Jansson.

Den direkta orsaken är olyckan igår på Kastrup – den som ingen trodde kunde hända. Ett plan av den olycksdrabbade typen fick inte ut ett av huvudlandningsställen utan kraschlandade i ett moln av gnistor.

Ingen människa skadades, men olyckan hände trots tillverkarens garantier och trots att samtliga plan genomgått en mycket noggrann kontroll inklusive byten av just landningsställ.

Hyr in plan

De 27 Dash-planen i koncernen ersätts genom att disponera om plan i den övriga flottan om 300 flygplan. Dessutom kommer SAS att hyra in plan.

SAS har redan tidigare i höst krävt tillverkaren Bombardier på en halv miljard kronor efter tidigare haverier och problem.

Hur de ekonomiska kraven mot Bombardier ser ut idag efter beslutet att ta bort planen helt vill SAS inte berätta.

Men enligt företaget leasar man de 27 planen och man vill nu att Bombardier tar tillbaks samtliga eftersom de inte levt upp till kraven. SAS menar också att det kan handla om ett allvarligt konstruktionsfel.

I Sverige har Dash-planen trafikerat sträckan Stockholm och Kalmar, Örnsköldsvik, Skellefteå respektive Växjö.

Flygförbud igår – igen

SAS beslutade direkt efter olyckan att ställa sina planen på marken tills vidare.

Skandinaviska luftfartsmyndigheten utfärdade under kvällen flygförbud för alla Dash 8 oavsett bolag.

SAS var det första flygbolaget som valde den då nya turbopropmodellen från den kanadensiska tillverkaren Bombardier. Planen togs i trafik i januari 2000. Orsaken att man valde Dash sas då vara att planen var bränslesnåla, billiga och ekonomiska att flyga.

I verkligheten har de drabbats av fler fel än någon annan flygplansmodell i bolaget.

Kallas ”pingvinen”

De allvarligaste tillbuden har varit haverier, som i samtliga fall orsakats av problem i landningsställen.

Men planet har också indikerat rekordmånga fel i luften under flygning. Lampor har lyst i cockpit och flygplatsen har utlyst så kallat varningslarm inför landningar, men man har sällan lyckats lokalisera felen, som avfärdats som falsklarm.

Internt i koncernen har Dash fått öknamnet ”pingvinen” – eftersom den haft så svårt att flyga och ofta stått still på marken.

–Dash 8 Q400 har haft upprepade kvalitetsproblem och vi kan konstatera att planet inte motsvarar kundernas krav på punktlighet och regularitet. SAS flygoperation har alltid haft ett gott anseende och det finns en risk för att Dash 8 Q400 på sikt kan skada varumärket SAS, säger John Dueholm, vice VD.