Efterlyses: Tofslärkan

NYHETER

Malmös kommunfågel har lämnat landet

Malmös kommunfågel Tofslärkan har lämnat landet.

Den enda kända fågeln som finns i Skåne har länge bott på matvaruaffären Willys parkering i Lund. I dagarna har den dock flyttat till Ridhuset.

Foto: I dag finns bara några enstaka tofslärkor kvar i landet.

– Den är förmodligen där och letar käk, säger Hans-Åke Gustavsson, styrelseledamot i Skånes Ornitologiska Förening.

I början av 1990-talet utsåg föreningen kommunfåglar till alla de skånska kommunerna. De som valdes ut skulle vara representativa för kommunen och dessutom vara i behov av skydd.

Men för tofslärkan räckte det inte. Numera finns här bara ett par enstaka individer i hela Sverige.

– Tofslärkan är bara en tillfällig gäst i Skåne. Den har dragit tillbaka till kontinenten, säger föreningens ordförande Kenneth Bengtsson.

Kajsa Sigvardsson