Radioaktiva paket hittades på posten

NYHETER

Försvann vid transport

En sjukhusfysiker vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna anmäler till Statens strålskyddsinstitut att två paket med radioaktivt jod var försvunna under några dagar i början av juli.

Enligt transportföretaget hade paketen levererats till Mälarsjukhuset men personalen där kunde inte hitta dem.

Sjukhusfysikern underrättade polisen för att deras personal skulle veta hur paketen skulle hanteras om de hittades ute på stan. Senare fick han reda på att paketen återfunnits på poståkeriet i Västerås där de legat hela tiden, uppger nyhetsbyrån Sirén.

Sjukhusfysikern skriver att rutinerna för sådana här leveranser nu har ändrats.

Daniel Boman