Så svämmar Sverige över

NYHETER

Unika kartor – så drabbas 30 svenska kuststäder

Om Östersjön stiger två meter ligger hela Malmö centrum, Stadshuset i Stockholm och Kalmar slott plötsligt mitt i havet.

Scenariot kan vara verklighet år 2200 – om världens koldioxidutsläpp inte minskar.

– Om uppvärmningen fortsätter står vi inför denna risk, säger meteorologiprofessor Erland Källén.

Foto: Kristianstad är en av de städer som kommer att drabbas hårdast om inget görs åt den globala uppvärmningen.

Aftonbladet har tagit fram kartor över 30 svenska kuststäder som visar hur delar av städerna dränks om havsnivån stiger med två eller sex meter.

Kring 2050 kan Jordens medeltemperatur ha stigit med tre till fem grader på grund av alla utsläpp av växthusgaser, enligt den amerikanske klimatforskaren Jonathan Overpeck. Då kan världens medeltemperatur ha blivit så hög att Grönlandsisen oåterkalleligen smälter bort.

– Därefter blir havsnivåhöjningen svår att stoppa, och kan ske med uppemot en meter per århundrade, uppger Jonathan Overpeck.

Havsytan stiger med en meter

Han räknar dessutom – precis som FN:s klimatpanel – med att det redan i dag står klart att havet kommer att expandera med en halvmeter till sekelskiftet, på grund av den uppvärmning som redan skett.

Därmed kan havsnivåhöjningen bli en meter till år 2100 och två meter till år 2200. Hur lång tid det tar innan hela Grönlandsisen smält, vilket höjer havsnivån med sex meter, vill Overpeck däremot inte uttala sig om.

Den svenske mteorologiprofessorn och klimatforskaren Erland Källén anser att det är osannolikt att Jordens medeltemperatur höjs med tre till fem grader redan till år 2050. Men däremot bedömer han att det är möjligt att Grönlandsisen – som Overpeck säger – kan smälta så snabbt att havsytan höjs med en meter per århundrade.

– Om uppvärmningen fortsätter så står vi inför denna risk. Det är inte nödvändigt att det händer, men risken finns, säger Källén.

Kristianstad bygger vallar

Få svenska städer vid eller nära kusten har i dag börjat planera för framtida översvämningar eller höjda havsnivåer. Kristianstad är ett undantag. Det beror på att delar av staden ligger två meter under havsytan:

– Vi bygger åtta kilometer vallar som står klara 2010 eller 2012. Vallens höjd varierar mellan en och två meter, säger Hans-Åke Ström på Kristianstads kommun.

Att Kristianstad redan nu bygger vallar beror på att staden för några år sedan hotades av översvämning efter ihållande regn.

Unika kartor

Bildextra

Så svämmar Sverige över

ARTIKELN HANDLAR OM