Chaufför hällde syra i fel tank

NYHETER

Nu kräver Arla en miljon i skadestånd

Chauffören lossade salpetersyra i fel tank.

Syran reagerade med svavelsyran i tanken och värmen steg kraftigt.

Nu kräver Arla en miljon kronor i skadestånd.

Händelsen utspelade sig vid Arlas mejerianläggning i Jönköping den 5 oktober förra året. Trots att påfyllnadsrören var tydligt märkta kopplade chauffören tankbilens slang till fel rör. Därmed lossade han 6 000 liter salpetersyra i tanken med svavelsyra.

Enligt stämningsansökan var chauffören på mycket dåligt humör och hotfullt aggressiv vid tillfället.

Komplicerad sanering

Några dagar senare upptäckte mejeripersonalen att salpetersyran hade hamnat i tanken med svavelsyra. Det fanns fara för att gaser och värme kunde utvecklas, så räddningstjänsten tillkallades.

Vid det laget hade värmen stigit kraftigt i tanken och saneringsarbetet blev komplicerat.

Arla kräver nu transportföretaget och distributionsföretaget på sammanlagt 956 414 kronor i skadestånd för de kostnader som mejeriet har haft.

Transportföretaget vill inte uttala sig till aftonbladet.se med hänsyn till den pågående juridiska processen. VD:n uppger dock att det inte stämmer att chauffören var på dåligt humör och aggressiv vid tillfället. Chauffören arbetar fortfarande kvar vid företaget.