”Han är en verklig pionjär”

NYHETER

Professor Kersti Hermansson om årets Kemipristagare

Det är tack vare nobelpristagaren Gerald Entl som dagens katalysator är så effektiva.

Hans förståelse för hur molekyler beter sig när de kommer i kontakt med en yta har varit avgörande för den moderna ytkemin.

– Det var ett strålande val, säger Kersti Hermansson, professor i oorganisk kemi vid Uppsala universitet till aftonbladet.se.

Ertls studier är bland annat viktiga för förståelsen av hur bilkatalysatorn arbetar.

– Det är viktigt för att giftiga avgaser som kväveoxider och kolväten ska förstöras till ogiftiga gaser. Det måste gå snabbt eftersom det sker hela tiden som motorn arbetar, säger Kersti Hermansson.

Så man kan säga att hans forskning har varit viktig för miljön?

– Ja, visst kan man säga det. Utan den kunskapen han har tagit fram så skulle man inte kunna ha lika bra katalysatorer.

– Men det här har också stor ekonomisk betydelse eftersom den kemiska industrin är ofantligt stor och viktig och all kemisk industri är beroende av katalysatorer som går snabbt.

Hur reagerade du på att just Ertl fick priset?

– Det var ett strålande val. Han är en verklig pionjär och en ärlig och noggrann forskare.