Orkansäsongen väntas bli svår

NYHETER

”Många studier antyder att de svåra stormarna ökat i antal”

Årets orkansäsong i Mexikanska golfen och Karibiska havet riskerar att bli värre än normalt, med sju till tio orkaner under hösten varav tre till fem kan bli mycket kraftiga, enligt amerikanska forskare.

En mycket kraftig orkan är ett oväder med vindstyrkor på över 50 meter i sekunden. Orkanen Dean som nu drabbat Jamaica och Mexiko är en sådan – den första för i år.

– Den här säsongen blir helt klart mycket svårare än fjolårets. Men den blir troligen inte lika förödande som 2005, säger Michael Tjernström, professor i meteorologi vid Stockholms universitet.

År 2005 var den värsta orkansäsongen på 154 år. Orkanen Katrina som tog 1300 människors liv var den mest dödsbringande i USA sedan 1928.

Klimatet

Sedan dess har det diskuterats mycket om huruvida ovädren har blivit fler under senare år, och om detta i så fall beror på den pågående klimatuppvärmningen. Eftersom orkanerna blir fler under år då havsvattnet i tropiska Atlanten är varmare än normalt, finns det en viss logik i antagandet.

– Många studier antyder att de svåra stormarna ökat i antal. Detta tycks vara den långsiktiga trenden, säger Tjernström.

En annan fråga som ofta ställs är om det finns någon periodicitet i orkanernas uppträdande, om svåra och lindrigare perioder avlöser varandra enligt ett bestämt mönster. Men ingen vet om så är fallet.

– För att få svar skulle man behöva satellitobservationer hundra år bakåt i tiden. Men så länge har vi som bekant inte haft tillgång till satelliter, säger Tjernström.

Fler drabbas

Han påpekar att de senaste årens uppmärksamhet av fenomenet inte bara beror på orkanerna själva, utan också på att medierna skriver mer om dem. Förr var intresset inte lika stort.

Dessutom drabbas fler människor i dag än för 50 år sedan, vid alla typer av naturkatastrofer, av den enkla orsaken att det nu bor och vistas långt fler människor i utsatta områden.

TT