Drastisk ökning av anmälda våldtäkter

NYHETER

Utredare: ”Svårt dra slutsatser om vad ökningen beror på”

Under våren har flera uppmärksammade överfallsvåldtäkter inträffat i Skåne. Ny statistik bekräftar också att antalet anmälda våldtäkter ökat med 50 procent här.

– Det är svårt att säga vad det beror på. För att göra en analys måste man gå in och titta på varje enskilt fall och sedan jämföra för att se om det kan finnas några samband, säger Lars Förstell, informationsdirektör på polisen i Skåne.

Analyser

Enligt färsk statistik från Brottsförebyggande rådet, BRÅ, ökade antalet anmälda utomhusvåldtäkter under första halvåret 2007 med 50 procent i Skåne. Orsaken till ökningen är inte klarlagd, men polisen gör kontinuerliga analyser av brottsstatistik.

– Om det rör sig om en stor ökning så måste man givetvis titta på orsakerna. Och det kan bero på allt möjligt. Till exempel stora tillställningar och arrangemang då många brott anmäls, säger Magdalena Lundqvist, controller som jobbar med statistik på Skånepolisen.

Rubriceras som våldtäkt

Den 1 april 2005 skärptes lagstiftningen för sexualbrott, vilket innebär att fler sexualbrott än tidigare rubriceras som våldtäkt.

Lotta Nilsson, utredare på Brå, tror att den fortfarande kan ha en viss effekt på statistiken.

– Det är svårt att dra slutsatser om vad ökningen i sin helhet beror på. Men det är positivt om fler anmäler våldtäkter eftersom de då blir synliga, säger hon.

FAKTA/Anmälda våldtäkter i Skåne län

Anmälda fullbordade utomhusvåldtäkter mot personer över 15 år i Skåne län 2007:

Totalt: 51

Ökning: 17

Ökning procent: 50