Krisen inom Nato mot sin lösning

NYHETER

Belgien gick med på en kompromiss

BRYSSEL

Försvarsalliansen Natos akuta kris är över. Sent på söndagskvällen gick Belgien med på en kompromiss om förslaget att Turkiet ska skyddas i händelse av krig mot Irak.

  Nato betonade i en deklaration att Turkiets försvar inte strider mot FN:s resolution 1441 om Irak.

  - Belgien har släppt sina invändningar eftersom vi har fått tillfredsställande svar på våra önskemål, framför allt en uttrycklig hänvisning till att den här krisen bör lösas med fredliga medel inom FN-ramen, sade belgiska UD:s talesman Didier Seeuws till AFP.

  Han gav sin kommentar efter det att ett nytt förslag hade presenterats för Natoambassadörerna i Bryssel av Natochefen George Robertson.

  Överenskommelsen gjordes inom ramen för Natos försvarsplaneringskommitté. Frankrike, som tillsammans med Tyskland och Belgien motsatt sig USA:s förslag om skydd för Turkiet, är inte medlem i kommittén. Fransmännen drog sig ur alliansens militära samarbete 1966.

Frankrike kompromissar

  Landet ingår dock i Natos högsta styrande organ. Franska diplomater sade att Frankrike kan godta en kompromiss som bekräftar landets politiska stöd till Turkiet men som tillåter Frankrike att stå utanför en militär uppbackning.

  Inför söndagens samtal sade Belgiens försvarsminister André Flahaut att Belgien kunde tänka sig att stödja USA:s förslag att militärt skydda Turkiet i händelse av ett krig i Irak - om vissa tillägg kunde fogas till avtalet.

  Enligt det föreslagna belgiska tillägget skulle krigsmateriel som skickas till Turkiet endast användas i försvarssyfte och inte i ett eventuellt anfall mot Irak.

"Oursäktligt"

  Konflikten kom i öppen dager i måndags när Belgien, Frankrike och Tyskland blockerade USA:s förslag att skicka övervakningsflygplan, robotförsvar och skyddsutrustning mot kemiska och biologiska angrepp. USA kallade de tre ländernas agerande för "oursäktligt".

  Enligt Belgien, Frankrike och Tyskland skulle krigsförberedelserna i Turkiet signalera att konflikten redan har börjat. I så fall skulle förberedelserna kunna sabotera försök till en fredlig lösning på krisen, hävdade de.

  Turkiet svarade, sannolikt som första nation sedan försvarsalliansen grundades, efter de tre ländernas veto med att åberopa artikel 4 i Natofördraget från 1949. Enligt denna ska Natoländerna samlas för överläggningar om något land anser att dess territoriella integritet eller politiska oberoende är hotat.

TT-AFP