Ett ögonblick, Mona Sahlin

NYHETER

som vill att myndigheter i Mälardalen ska tala finska.

- Sedan tidigare ska myndigheter i Norrbotten kunna tala finska i sina kontakter med medborgarna. Men eftersom många finlandssvenskar sedan länge bor och lever i Mälardalen har vi låtit en utredning lämna förslag på hur det finska språket ska kunna bevaras där.

Betyder detta att finska nu blir andraspråk i Mälardalen?

- Nej, så kan man inte säga. För två år sedan fick vi fem nationella minoritetsspråk - tornedalsfinska, finska, jiddisch, romani och samiska. De språken har rätt att leva vidare i Sverige. Finsktalande måste kunna leva i Sverige.

Vad innebär förslaget förutom att myndigheter ska kunna tala finska i Mälardalen?

- Utredningen har bland annat tittat på möjligheten till finskspråkiga skolklasser och universitetsplatser för finskspråkiga. Vi kommer att titta på förslaget och lämna det vidare till riksdagen under året.

Innebär detta även att exempelvis romer kan kräva att myndigheter talar romani?

- Vi får se vad som händer i framtiden. Romer har främst önskemål om att undervisningen i skolorna ska ske på romani. Utredningen har bara tittat på det finska språket. Finskan är ett mycket större språk i Sverige.

Till sist, vad önskar du dig mest av allt just nu?

- Att Mirre vinner Expedition: Robinson och att det inte blir krig i Irak.

Carl Hjelm