Ibland är det vindstilla hela dagen, men sen blåser det upp en kvällsbris vid kusten framåt natten. Varför?

NYHETER

På dagen är luften över land i allmänhet varmare än luften över vatten, eftersom det går snabbare för solen att värma upp markytor än enorma vattenytor.

Om det är molnfritt på kvällen/natten blir det tvärtom luften över hav som är varmast, eftersom dagsvärmen över land försvinner rakt ut i rymden. Vattenmängderna behåller lättare värmen när den väl ackumulerats där.

Den varma luften över vattnet är lättare och stiger. Den ersätts med kallare luft från land som sugs mot havet/sjön. En landbris uppstår.

ARTIKELN HANDLAR OM

Väder