Säkerhetsbolag höll koll på styckmordsvillan

NYHETER

Misstänkte kriminell verksamhet

Före detta poliser har observerat verksamheten i styckmordsvillan i Täby i flera månader. Från sitt kontorsfönster mitt emot villan har personalen på Larm Assistans Säkerhetstjänst AB sett människor komma och gå i strid ström. Flera av dem har filmats.

De före detta poliserna på Säkerhetstjänst har länge misstänkt att det pågått någon form av kriminell verksamhet i villan.

– Vi har tagit registreringsnummer på alla bilar och digitalfilmat verksamheten. Allt material har överlämnats till polisen. Det blev högintressant i samband med styckmordet, säger Harald Paulsson, vd för vaktbolaget Larm Assistans.

Polisen kontaktades för första gången redan i april. Men enligt Paulsson har polisen inte intresserat sig för uppgifterna förrän nu.

Varför misstänkte ni att de här personerna ägnar sig åt kriminell verksamhet?

– Deras beteende tyder på att de håller på med något kriminellt. Alla som är anställda på säkerhetstjänst är före detta poliser och de är vana vid att göra den här typen av observationer, säger Harald Paulsson.

Minst ett 40-tal personer har kommit och gått. De har ofta besökt villan på förmiddagar och helger.

– De har förmodligen avtalat möten under dagen för att allt ska se så naturligt ut som möjligt, säger Paulsson.

Säkerhetspersonalen misstänker att många av besökarna är östeuropéer.

– Flera av bilarna har varit öststatsregistrerade och vi tror att personerna talat något östeuropeiskt språk.

Såg ni något anmärkningsvärt i samband med styckmordet?

– Inget som rör själva mordet. Men vi har information som säkert kan ge ledtrådar, som fordon och bilder på människor som kommit till och från villan i olika ärenden, säger Harald Paulsson.

Ulrika Nordin