Dagispersonalen får hörselskador

NYHETER

Nu funderar jag på att byta jobb

Både på daghemmet och fritidshemmet som Aftonbladet decibelmätte hittade vi anställda med hörselskador.

En av dem är den tinnitusdrabbade barnskötaren Hasmik Keshish, 49. I höst ska hon ta hand om 22 fritidsbarn i ett enda rum.

Foto: drabbad av TINNITUS Hasmik Keshish är barnskötare på Aspuddens fritis. Avdelningen har Sound-Ear, ett varningssystem som lyser rött när ljudnivån blir för hög.

– Det är inte bra för barnen. Och jag klarar inte av ljudet från så många, säger Hasmik.

Hasmik Keshish har arbetat sedan 1994 på Aspuddens fritidshem. Förra våren blev hon sjukskriven sedan hon hade utvecklat tinnitus av buller, stress och en kast-med-liten-boll som träffade huvudet.

– Det är som om jag hade hjärtat bakom örat hela tiden, ett susande och dunkande, säger Hasmik.

Byter kanske jobb

Efter rehabiliteringen fick hon ta hand om en mindre barngrupp.

– Om jag har fem barn bryts tinnitusen och jag glömmer bort ljudet.

Som så många andra tinnitusdrabbade mår hon bäst med lagom höga ljud – högt ljud och tystnad ökar obehaget.

– När det är tyst är det värst. Då blir de inre ljuden högre och jag får huvudvärk. Hemma måste jag hela tiden ha på tv eller musik, och på natten lyssnar jag på ett avslappningsband tills jag somnar.

– Jag är hellre här på fritis än hemma på heltid. Men i höst ska jag ha 22 barn i ett ganska litet rum. Nu funderar jag på att byta jobb, säger Hasmik.

När Aftonbladet är på besök mäter vi ljudnivån till 82 dB (A). Men barngruppen är knappt hälften så stor som vanligt, eftersom det är sommar.

– Vi har haft mätningar som visade att det var 100 decibel, säger Hasmik.

Har mätsystem

Avdelningen har Sound-Ear, ett varningssystem som lyser rött när ljudnivån blir för hög.

– Den har vi haft några månader. Vi har förklarat för barnen hur den fungerar, men de glömmer det snabbt, säger Hasmik.

Hon är inte den enda med tinnitus på Aspuddens fritis. Ytterligare en anställd har fått sjukdomen, uppger föreståndaren.

På daghemmet Ladan i Flemingsberg träffar bullerpatrullen barnskötaren Agneta Lundin:

– Jag har fått en hörselskada. Med mycket ljud omkring mig har jag svårt att uppfatta vad folk säger.

– Det brukar vara en fruktansvärd ljudnivå bland femåringarna. De samtalar inte, utan skriker.

Hennes förklaring till de allt högre ljudnivåerna är enkel:

– När jag kom hit i början av 1980-talet var det tolv barn i varje grupp. Nu är det 21.

Så mäts ljudnivåer

Bullret får valarna att simma vilse

Joachim Kerpner