Ledaren har inte gjort fel

NYHETER

Ordförande för Stockholms skridskoseglarklubb vill inte ta på sig någon skuld för skridskodramat.

- Tillbudet gick inte att förutspå. Ledaren har inte gjort något fel, säger Thure Björck.

Enligt Thure Björck är området kring Askö känt för att det lätt kan spricka upp om vågorna ligger på. Han berättar också att vissa ledare i går tvekade att åka ut på isen för att de ansåg att sjöhävningen var för stor.

Ändå tycker han inte att ledaren som förde ett 50-tal människor ut på isen gjorde något fel.

- Han gjorde ett vägval som blev mycket olyckligt. Men när de åkte ut var förhållandena bra. Det var först när gruppen hade rastat och skulle tillbaka som vågorna började rulla.

- Eftersom de hade vinden med sig borde inte flaken ha drivit utåt som de gjorde nu. Tillbudet var väldigt oväntat och svårt att förutspå. Jag tycker inte att ledaren har begått något fel.

Utbildas i dag

Men en stor diskussion om det inträffade kommer ändå att tas upp med samtliga ledare i klubben. I dag anordnas också en utbildningsdag för medlemmarna.

- I utbildningen kommer vi i fortsättningen att trycka mer på faran med dyningar som bryter upp isen, säger Thure Björck.

I övrigt tycker han inte att det finns någon anledning att se över säkerheten i föreningen.

- Säkerheten är god. Vi har inte haft några dödsfall på 100 år.

Viktoria Martinsson