USA samarbetar inte med exil-irakier

NYHETER

Den amerikanska regeringen vill själva styra efterkrigs-Irak

USA tänker självt styra efterkrigs-Irak.

Den amerikanska regeringen varnar exilirakierna från att själva bilda en provisorisk irakisk regering som tar över i Bagdad.

En av de viktigste uppgifterna för det amerikanska styret blir att snabbt övertyga befolkningen i Irak om att de har det bättre under USA:s styre.

Foto: Amerikanerna vill själva styra efterkrigs-Irak

Tidningen Washington Post publicerade på måndagen den första detaljerade rapporten om USA:s framtidsplan för Irak.

USA tänker inte placera en provisorisk irakisk regering i Bagdad utan styra landet självt.

I det allra första skedet kommer en pensionerad generallöjtnant, Jay M. Garner, att vara chef för försörjningen och se till att omedelbart få igång viktiga samhällsfunktioner i landet. Förnödenheter ska pumpas in av militären.

Så snart han börjat sitt arbete i Bagdad avser den amerikanska regeringen att installera en ännu inte namngiven högt uppsatt civil amerikan som ledare under flera år. Han ska på sikt skapa en ''representativ'' irakisk regering.

Irak ska få ett fungerande juridiskt system

Källorna uppger inte hur lång tid det ska få ta men har nämnt både ett och två år. Till en början inrättar USA ett ''konsultativt råd'' med 20-25 irakiska medlemmar. En viktig uppgift för rådet blir att ge Irak ett fungerande juridiskt system. Det saknas i dag.

Det gäller att få irakierna att känna att de har det bättre under det nya styret än det gamla. En stor del av förvaltningen ska skötas av den nuvarande irakiska ledningen som kommer från baathpartiet. Men först ska den avbaahtiseras, på samma sätt som tyskarna avnazifierades efter andra världskriget.

Avgörande för om en irakier får fortsätta i förvaltningen eller inte är att man inte deltagit i kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Tidigare korruption tycks inte vara något hinder.

Iraks militära styrkor blir placerade i krigsfångeläger, skötta av exilirakier som nu är under utbildning i Ungern. De irakier som man anser pålitliga ska bli erbjudna möjlighet att ingå i en stabiliseringsstyrka.

Vill inte ha en svag regim

USA vill inte ha en svag irakisk regim som inte förmår stå emot när mäktiga grannar upprättar intressesfärer på Iraks nuvarande territorium. Därför, anser man, behövs en handfast och kanske långvarig amerikansk närvaro.

Detta är orsak till att man inte vill använda de splittrade exilirakierna för att skapa en ny civil regering.

Ledaren för Iraqi Nationella Congress, Ahmed Chalabi, som enligt Washington Post är drivande i de oppositionellas förberedelse för en regering, fick i förra veckan en varning av USA.

Inga försök från exilirakiska grupper att utropa en provisorisk regering kommer att bli accepterad. Varje sådant försök ”kommer att resultera i en formell brytning i relationerna mellan USA och INC”.

Simone Söderhjelm, TT