Eldade julgranar ger värme och el

”Vad man absolut inte ska göra är att slänga den på gatan”

Julen är slut och granen ska ut.

Men släng den inte på gatan, det är olagligt.

Det miljöbästa är att lägga julgranen bland de brännbara grovsoporna.

En eldad gran kan ge el till fyra maskintvättar.

Lika tindrande och vacker som en pyntad gran är under jul och nyår, lika hängig och ful är den när helgerna är över.

Varje år gör de svenska hushållen sig av med runt tre miljoner julgranar. En del slängs, en del komposteras men de flesta eldas upp och ger värme och el.

Brännbart avfall

Julgranar räknas som brännbart avfall och det är kommunernas ansvar att ta hand om dem. Många i glesbygden eldar upp granen i ved- eller flispannan eller dumpar den i skogen.

I tätorterna är det annorlunda.

– Det bästa för miljön är att lämna julgranen till en återvinningsanläggning, helst i närheten, så att den flisas ner, eldas upp och ge el och värme, säger Jonas Rudberg, skogshandläggare på Naturskyddsföreningen.

”Inte på gatan”

Ett par hundra julgranar kan driva en vanlig kyl eller frys i ett helt år. Om alla landets kasserade granar eldades i värmeverk skulle de kunna värma 1 200 villor under ett helt år.

– Vad man absolut inte ska göra är att slänga den på gatan, det räknas som nedskräpning och är olagligt, säger Jonas Rudberg.

Även plastgranen räknas som brännbart avfall och ska när den väl tjänat ut läggas i grovsoporna och gå till energiåtervinning.

Publisert: