Ökning av oseriösa insamlingar

Antalet oseriösa insamlingsorganisationer ser ut att öka. Frivilligorganisationernas insamlingsråds (Frii) varningslista blir allt längre.

Samtidigt har antalet indragna 90-konton minskat de senaste tre åren.

På Friis varningslista hamnar organisationer som bedriver rikstäckande insamling utan att ha ett post- eller bankgironummer som börjar på 90. Listan har nyligen utökats från 18 till 29 grupper, skriver Svenska Dagbladet.

Vanligtvis är det tips eller frågor från allmänheten som leder Frii på spåren.

– Då försöker vi inleda en dialog med organisationen och fråga om den är på gång att skaffa ett 90-konto. Om vi sedan, efter kanske sex månader, funnit att de inte svarar på våra brev och vi inte får någon kontakt så riskerar organisationen att hamna på varningslistan, säger Friis generalsekreterare Erik Zachrison till TT.

– Problemet är att hos de där organisationerna har man ingen insyn. De har ingen skyldighet att redovisa för någon.

90-konto

Det är Stiftelsen för insamlingskontroll (SFI) som styr över vem som får använda ett 90-konto. Enligt reglerna ska den som beviljas ett sådant konto bland annat upprätta årsredovisning med revisionsberättelse. Dessutom krävs att minst 75 procent av de totala intäkterna ska gå till ändamålet.

– Man skulle kunna kalla det för att bedriva etisk insamling i Sverige. Det är inget hokuspokus med att få ett sådant konto, säger Erik Zachrison.

Det finns i dag omkring 350 organisationer med 90-konto, bland dessa kända namn som Cancerfonden, Rädda Barnen och Röda Korset. Frii består av ett 80-tal av dessa organisationer.

Avslutade konton

I fjol beviljade SFI ett 20-tal nya 90-konton medan tolv avslutades på respektive organisations egen begäran.

Om en organisation missköter sig kan SFI avsluta kontot. I fjol avslutades konton för tre organisationer, 2007 för elva och 2006 för 16 stycken. Av dessa totalt 30 organisationer finns sju på Friis varningslista.

Fakta: Friis varningslista

Frivilligorganisationernas insamlingsråd (Frii) rekommenderar allmänheten att inte skänka pengar till följande organisationer:

Al-Aqsa Spannmål Stiftelse

Baltic 2000

Cancerhjälpfonden

Cancer- och Allergifonden

Cancer- och Allergifondens Stödförening

Cancer- och Barnhjälpen

Cancer- och Miljöfonden – CMF

Cancer- och Trafikskadades Riksförbund

Cancer & Trafikskadefonden

CURO – Riksföreningen för cancersjuka

Developing World Clothing

FRF-Stiftelsen – Fonden för Rehab o medicinsk forskning

Gatubarnsföreningen

Hjälpfonden

Hjärtehjälpen

Humana Sverige/UFF – U-landshjälp från Folk till Folk

Innocent Child/Krigets Oskyldiga

Insamlingsstiftelsen för Handikappades Rekreation

Klädinsamling Service

Mojahedin Sympatisör Förening – MSF

NYTEX

Orphan Home Care

Pilgrimsfolket

SADF - Alzheimer och Demensforskning

Samhällsfonden/Svenska Samhällsfonden

Stockholmsstorken/Storken

Svenska Smärtafonden

Sveriges Cancersjukas Riksförbund

Telehjälpen

TT

Publisert: