Barn i USA får kortare skolveckor

NYHETER

För dyrt att köra skolbussarna med högre bränslepriser

Allt fler amerikanska skolor håller stängt på måndagar – skolskjutsarna har blivit för dyra.

Spåren av lågkonjunktur och bensinkris märks allt mer.

Bensin- och dieselpriserna skjuter snabbt i höjden vilket nu börjar märkas inom allt fler områden.

Men få trodde väl att det skulle drabba barnens skolundervisning – vilket faktiskt blivit fallet runt om i USA.

Anledningen är att barnen inte längre kommer till skolan. Höga bränslekostnader har fått över 100 skoldistrikt spridda över 17 stater att dra in på skolskjutsarna.

En av sju skolor kan korta veckan

Med priser kring 4,70 dollar/gallon – knappt 8 kronor/liter – diesel beräknas kostnaderna för skolbussarna ha stigit med omkring 40 procent. Något som nu tvingar skolorna att agera.

Och någon brist förslag råder knappast. På en del håll talas om att korta turerna, på andra att ställa in dem helt. (Vilket är möjligt i exempelvis Kalifornien där skolorna inte är skyldiga enligt lag att ordna transport.) Eller, vilket förefaller vanligast, att slopa måndagarna och övergå till fyradagars-veckor.

Enligt The Time som tagit del av en undersökning genomförd av American Association of School Administrators överväger nu en av sju skolor över hela USA att strunta i en av fem undervisningsdagar.

Fyradagars-schema bäst

Därtill uppgav nära hälften av 546 tillfrågade skolinspektörer att de planerar skära ned på antalet exkursioner. 15 procent kommer att ta bort extra kurser som kräver transporter. Nästan en tredjedel har redan minskat antalet lärare till följd av de högre omkostnaderna – och några skolor har fått stänga helt.

– Ett fyradagars-schema blir ofta det minst smärtsamma sättet att möta det här på, säger Marty Strange som arbetar vid organisationen Rural School and Community Trust till The Time.

Men att korta veckan är inte något nytt fenomen i USA.

Under 70-talets oljekris gjorde man likadant. Dock berördes då bara ett fåtal distrikt – vilka ganska snart återgick till vanlig vecka.