18 års fängelse för mord föreslås

18 års fängelse för mord.

Det blir verklighet om regeringen får som den vill.

Även andra brott som grov mordbrand och grovt sabotage ska kunna ge fängelse i 18 år.

– Det grövsta våldsbrott man kan göra sig skyldig till är att beröva en annan människa livet. Detta måste tydligt komma till uttryck i straffen för mord. Så är dock inte fallet i dag, säger justitieminister Beatrice Ask i ett pressmeddelande.

Livstid finns kvar

I dag är alternativen för grova brott som mord tio års fängelse eller livstid.

Nu vänder sig regeringen till Lagrådet med förslag om skärpningar av straffskalan.

Livstids fängelse ska finnas kvar. Det nya är att ett tidsbegränsat straff på 18 års fängelse ska kunna dömas ut för grova brott som mord, grov mordbrand, grovt sabotage, grovt spioneri, folkrättsbrott, folkmord och terroristbrott.

Yngre ska kunna dömas hårdare

Yngre brottslingar ska enligt förslaget kunna dömas hårdare än i dag. Den som ännu inte fyllt 21 år och som begår ett grovt brott som mord ska kunna dömas till max 14 års fängelse. I dag gäller tio år.

Blir det som regeringen vill börjar de nya förslagen gälla den 1 juli nästa år.

Förslaget presenteras dagen efter att statsminister Fredrik Reinfeldt höll sitt jultal. Där ägnade han största tiden åt att prata om brottsligheten i Sverige. Bland annat talade han för skärpta straff för just grova våldsbrott.

Straffen kan skärpasSå tycker bloggarna om förslaget.
Publisert: