Sluten ungdomsvård för dödsmisshandel

avSusanna Vidlund, David Nannini Nilsson, Tobias Österberg

Publicerad:
Uppdaterad:

Tre dömdes, en frikändes

På måndagen föll domen mot de fyra 16-åringar som misstänktes ha sparkat ihjäl 16-årige Riccardo Campogiani.

Tre av dem dömdes till tre års sluten ungdomsvård.

En frikändes.

Riccardo Campogiani sparkades ihjäl på Kungsholmen i Stockholm i oktober. Han dog dagen före sin 17-årsdag.

Fem unga män misstänktes för delaktighet i brottet. Fyra pojkar åtalades för mord, alternativt grov misshandel och vållande till annans död.

Kammaråklagare Jens Nilsson ansåg att de fyra tonårspojkarna gemensamt och i samförstånd hade dödat Campogiani. Han krävde i rätten att pojkarna i första hand skulle dömas till maximistraffet fyra års sluten ungdomsvård för mord.

Tre fälldes för misshandeln

I dag föll domen. Stockholms tingsrätt frikände en av pojkarna. De tre andra dömdes till tre års sluten ungdomsvård.

”Den omständigheten att det inte kan utredas vem av dem som utdelade den eller de dödande sparkarna saknar betydelse i sammanhanget. Åtalet mot dem ska därför bifallas”, står det att läsa i domskälet.

En av pojkarna dömdes för misshandel, grov misshandel och vållande till annans död. De två andra dömdes för grov misshandel och vållande till annans död.

De tre pojkarna ska tillsammans betala 286 000 kronor i skadestånd till Campogianis familj och dödsbo.

En femte pojke dömdes av Stockholms tingsrätt för anstiftan till grov misshandel till ungdomsvård.

Beaktansvärd risk

När det gäller uppsåt konstaterar rätten att det är uppenbart att pojkarnas avsikt var att misshandla 16-åringen, men att det inte framkommit att avsikten var att döda honom.

Enligt tingsrätten måste pojkarna dock ha insett att risken var stor att offret skulle dö av misshandeln, och de var likgiltiga inför detta.

"I det förevarande målet innefattar det våld som utövats mot Riccardo Campogiani en beaktansvärd risk för att han skulle avliva vilket då NN, NN, NN, måste ha varit medvetna om. Det kan däremot inte sägas att sparkar innefattar samma risk för dödlig utgång som när till exempel en kniv eller ett vapen använts", skriver rätten i domskälet.

Visade råhet

Som skäl för att döma pojkarna för grov misshandel och vållande till annans död, framhåller tingsrätten att det inte kan uteslutas att pojkarna skulle ha avstått från att sparka Riccardo Campogiani om de hade förstått att han skulle dö. Av det skälet har domstolen underkänt åtalet för mord.

Domstolen framhåller också att något annat straff än en frihetsberövande påföljd inte kan komma i fråga.

”Med hänsyn till brottets mycket allvarliga karaktär och den råhet de åtalade visat mot den försvarslöse Riccardo Campogiani bestämmer tingsrätten att de ska dömas till sluten ungdomsvård i tre år”, skriver domstolen.

Oenig i domen

Tingsrätten var inte enig i sin dom. Rättens ordförande Gunnar Jacobsson ville bestämma straffet till två års sluten ungdomsvård för tre av pojkarna.

En av nämndemännen hade en avvikande åsikt om brottsrubriceringen och ville döma tre av pojkarna för mord till sluten ungdomsvård i tre år.

Hon anser att en 16-åring är väl medveten om att våld mot huvudet kan orsaka livshotande skador. Hon är inte heller överens med rätten i övrigt om skadeståndets storlek och ville döma pojkarna att betala det yrkade beloppet på 75 000 kronor för var och en av dem.

Publicerad: