Klimat & miljö

En dold miljöbov på semestern

Av: 

Minimedia

NYHETER

Din båt kan vara en dold miljöbov på semestern.

Gammal tennbaserad bottenfärg läcker ut gift.

Och vissa båtägare använder fortfarande förbjuden färg.

Docent Britta Eklund vid institutionen för tillämpad miljövetenskap vid Stockholms universitet har granskat fritidsbåtshamnarnas bottnar.

Resultatet är chockerande: Halten av giftämnet TBT är 128 000 gånger högre än gränsvärdet, enligt Dagens Miljö.

TBT är ett ämne som fram till 1989 tillsattes till bottenfärger till båtar. Det hindrar oönskad påväxt av alger och havstulpaner, men har dessvärre visat sig giftigt mot annat också. TBT kan göra honor sterila eftersom det liknar manligt Trots att färgen förbjöds för nästan 20 år sedan fortsätter båtar att förgifta svenska vatten. Halten i Göteborgs hamn är 6 400 mikrogram per kol bottensediment. Det är 128 000 gånger högre än gränsvärdet. Runt Stockholm är halterna lika höga.

Båtar med gammal färg fortsätter att tillföra mer TBT till våra vatten. Gammal färg lossnar till exempel vid bottenspolning, men också när man kör båten. Färgen tros fortsätta läcka, även om den är övermålad.

I Trosa har man prövat en mer miljövänlig variant med båtbottentvätt. Båtägarna är nöjda och miljövinsterna är stora.

– Om båtägarna använde hård färg på bottnen och tvättade regelbundet skulle vi kunna minska denna spridning av metaller i skärgårdsmiljön, säger Britta Eklund.

Undersökningar av bottnen och vattnet har nyligen genomförts vid Wasahamnen, Bullandö Marina och naturhamnen Säck i Stockholms skärgård. På sedimenten har samma metaller analyserats, nämligen koppar och zink och även giftighet testats. Vattenproverna från Wasahamnen innehöll höga halter av båda metaller jämfört med referensstationen. Även vattnet från Bullandö marina och naturhamnen Säck hade förhöjda halter av koppar och zink.

– Trots att det är förbjudet att använda kopparfärger på ostkusten kunde alltså förhöjda halter i både vatten och sediment konstateras.

Sediment från Wasahamnen innehöll 2 – 3 gånger mer av både koppar och zink, än vad som uppmättes på någon av de andra platserna. Det noterades förhöjda halter av koppar och i zink i vattnet från både Säck och Bullandö marina och motsvarande höjningar i sedimenten, vilket innebär att det sannolikt är fritidsbåtar som sprider dessa metaller.

ANNONS

Klimatförändringar drabbar barnen - Genom UNICEF kan du hjälpa till.

Extern länk från UNICEF

Klicka här

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter

/

Klimat & miljö

ÄMNEN I ARTIKELN

Klimat & miljö