”Dina mejl inte målet för FRA:s nätspaning”

avWolfgang Hansson

NYHETER

Experten om svenskarnas oro

Du kan skriva bomb, terrorist eller Usama bin Ladin.

Dina mejl kommer ändå inte att fastna i FRA:s nät.

Många svenskar oroar sig för att deras mejl och telefoner ska avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA.

Helt i onödan – enligt fredsforskaren och underättelseexperten Wilhelm Agrell.

– Det är inte ens så att sökningen i exempelvis mejl huvudsakligen kommer att ske i textinnehållet, säger Agrell. Istället letar man efter olika typer av datafiler och överföringar av krypterat material. Överföringar som är underrättelsemässigt intressanta.

En sak är hur signalspaningen kommer att fungera i praktiken. En annan vilket skydd FRA-lagen ger för den personliga integriteten och mänskliga rättigheter.

Efter Europadomstolens beslut att fälla en brittisk ”FRA-lag” är alliansen oenig om hur lagen bör utformas.

I dag håller centerpartiet en hearing om hur FRA-lagen ska ändras.