Kursen rasar – men han tjänar miljoner

Uppdaterad 2011-03-11 | Publicerad 2008-04-08

Chefernas löner och bonusar bara fortsätter att stiga

Börskurserna rasar.

Löner och bonusar för Sveriges direktörer ökar.

Näringslivet har sin egen matematik.

När Ericsson håller bolagsstämma på onsdag är ersättningen till vd inte någon av huvudpunkterna.

Ändå är Carl-Henric Svanberg en av Sveriges högst betalda verkställande direktörer.

Han kvitterade ut drygt 25 miljoner kronor i lön och bonus förra året.

Samma år som börskursen på Ericsson halverades.

Hans årslön höjdes med 300 000 till 15,4 miljoner kronor. Bonusen steg från 8,7 miljoner till 10,2 miljoner.

Företaget Ericsson hävdar tvärtom att Svanbergs bonus minskat kraftigt. Det beror på att de redovisar annorlunda än övriga företag. De 10,2 miljonerna avser bonus intjänad under 2006.

314 miljarder försvann

– För 2007 sjönk Svanbergs bonus till 1,2 miljoner, säger Åse Lindskog, presschef för Ericsson.

Den får han utbetald först i år.

Aftonbladet har granskat utbetalda löner och bonusar till några av direktörerna på stora svenska bolag under 2007.

Svanberg är inte ensam om att öka sin lön medan det totala värdet på bolaget har sjunkit.

Totalt minskade värdet på de svenska börsbolagen med 314 miljarder kronor under förra året.

”Giriga chefer inte bäst”

Av de 14 stora börsbolag som Aftonbladet granskat har kursen mellan januari 2007 och 1 april i år sjunkit i alla utom två.

I nio av bolagen har värdet på aktien gått ner med mer än 15 procent.

Vilket inte hindrar att vd-bonusarna överlag ökar. Trots att hela företeelsen är starkt ifrågasatt.

– Bonus har ingen betydelse för hur företaget går eller för aktiekursen, säger den erfarne ekonomijournalisten Olle Rossander. Det visar all modern forskning. Bonus finns bara för att kunna ge vd högre lön. Så är det och alla vet om det. Men eftersom det är samma gäng som fattar besluten så fortsätter det ändå.

Rossander menar att bonus tvärtom är negativt för företagen. Att den ger fel signaler.

– Risken är att man rekryterar fel människor. Giriga chefer är inte nödvändigtvis de som är bäst för företagen. I stället för att uppmuntra långsiktigt goda vinster så gynnas kortsiktighet.

Klyftan blir allt större

När en försäljare får bonus för varje dammsugare han säljer finns det ett direkt samband mellan prestationen och ersättningen. För en vd finns sällan möjligheten att direkt påverka utvecklingen. En stor investering som görs kan ta tio år innan den bär frukt. Då är vd:n sannolikt redan utbytt.

Ett fåtal stora företag betalar inte ut någon bonus. Hit hör Holmen, Swedbank och Handelsbanken.

Klyftan blir allt större

Jakten på allt högre bonusar och löner leder till att klyftan mellan en vanlig anställd och en vd ständigt ökar.

När Olle Rossander i slutet av 80-talet gjorde en jämförelse mellan Sverige och Japan fann han att en genomsnittlig vd i båda länderna tjänade 5-10 gånger mer än en vanlig anställd.

– I dag ligger en svensk vd på 50 gånger mer, säger han.

Upp eller ner. En vd är alltid en vinnare.