Regeringen lovar nya skattesänkningar

avSusanna Vidlund, Tobias Österberg

Sänkt skatt för låg- och medelinkomsttagare i vårbudgeten

Regeringen utlovar ytterligare skattesänkningar och har nu enats om att genomföra ett tredje steg i jobbskatteavdraget.

Inriktningen är dels sänkt genomsnittsskatt, dels ytterligare sänkt marginalskatt för låg- och medelinkomsttagare.

De fyra partiledarna, statsminister Fredrik Reinfeldt (m), Maud Olofsson (c), Jan Björklund (fp) och Göran Hägglund (kd), skriver på DN Debatt att även uttaget av statlig inkomstskatt begränsas för att stimulera heltidsarbete och göra det lönsamt med utbildning.

”Människors drivkrafter att gå från bidrag till arbete blir fortsatt vår huvudprioritering”, skriver de på DN Debatt.

I vilken omfattning och i vilken takt skattesänkningarna kommer att ske beror på utvecklingen av de offentliga finanserna samt en avvägning mot andra krav på reformer.

"Vår samlade bedömning är att samhällsekonomin medger utrymme för nya reformer under 2009 och 2010", skriver dock de fyra partiledarna.

Riktlinjerna presenteras i vårpropositionen den 15 april i nästa vecka.