Kaos i T-banan om Seko går ut i strejk

Av: Zendry Svärdkrona

Publicerad:
Uppdaterad:
Kaos hotar.
Kaos hotar.

Förseningar och kaos hotar Stockholms kollektivresenär om Seko går ut i strejk.

Seko har varslat om strejk och övertidsblockad inom väg- och banområdet. SL befarar att konsekvenserna för bland annat tunnelbanan och Roslagsbanan - kan bli "mycket stora".

Normalt görs mycket reparationsarbete på kvällar och helger. En övertidsblockad medför, enligt SL, att man tvingas göra reparationerna när trafiken är som tätast, med ökade störningar som följd.

Pendeltågen berörs inte, eftersom de spåren sköts av Banverket. (TT)

Publicerad: