Fler unga kommer att dö i trafiken

Publicerad:
Uppdaterad:

Höjd körkortsålder möjlig motåtgärd

Allt fler unga kommer att dö i trafiken i framtiden.

Det visar ny forskning från Lärarhögskolan i Stockholm.

Anledningen till att man befarar högre dödstal är att antalet unga förare ökar snabbt. Fram till år 2008 beräknas andelen 18-åringar med körkort öka med 40 procent, skriver Svenska Dagbladet.

Eftersom ungdomar står för en oproportionerligt stor del av dödsolyckorna beräknas antalet unga som dör i trafiken stiga kraftigt de närmsta fem åren.

En möjlig motåtgärd är att höja åldern för när man får ta körkort.

– Flera studier visar att de yngre bilförarna tar flera risker. Riskbenägenheten minskar sedan för varje år, säger Åsa Murray, forskare vid Lärarhögskolan i Stockholm.

Olyckorna orsakas framför allt av unga män. Kvinnor kör inte lika fort och mer sällan när de druckit alkohol.

Per Mattsson

Publicerad: