Ungcentern vill stoppa kärnkraftsavvecklingen

NYHETER

Cuf-ordföranden: Kärnkraften bättre för miljön än alternativen

Det är dags för centern att sätta punkt för kärnkraftsmotståndet, anser ordföranden i partiets ungdomsförbund, CUF.

Men utspelet möts med skepsis av centerns miljöpolitiske talesman.

Den svenska kärnkraften behövs framgent och därför är det hög tid att sluta agera avvecklingsivrare, skriver CUF:s ordförande Fredrick Federley på Dagens Nyheters debattsida.

Centerns nuvarande inställning är "förlegad", anser han och lägger på onsdag förslag till CUF:s verkställande utskott om en ny hållning i energipolitiken.

Därmed signalerar han en helomvändning i synen på kärnkraften. Centern har i många år drivit på kärnkraftsavvecklingen och ungdomsförbundet har gått i spetsen.

Söndagens utspel bemöts dock med skepsis inom partiet.

- Vi är mycket förvånade över den svängning CUF har gjort, säger Claes Västerteg, centerns miljöpolitiske talesman.

Klimatfråga

I söndagens debattartikel skriver Fredrick Federley att de reaktorer som i dag finns i drift bör få gå tills näringen själv bedömer att de inte längre är lönsamma eller att de ur driftsynpunkt inte längre anses säkra. Riskerna med kärnkraften är betydligt mindre än vad alternativet med en avveckling skulle innebära för miljön. Fokus ligger på att minska beroendet av fossila bränslen och det går inte utan att nyttja kärnkraft, argumenterar han. Därmed skulle också uppgörelsen mellan vänsterpartiet, socialdemokraterna och vänsterpartiet brytas.

- Jag tycker att det är fel att ställa kärnkraften mot växthuseffekten. Vi ska ha ett hållbart energisystem och i det ingår på sikt varken kärnkraft eller fossila bränslen. Bägge ska fasas ut och det kan vi göra utan att det får effekter för klimatet, replikerar Claes Västerteg.

Samarbete

Federley noterar att en positiv effekt av att centern skrotar kärnkraftsmotståndet skulle vara att ett hinder för en borgerlig regering röjs undan.

- Det inte är en omedelbar avveckling vi vill se, utan vi vill göra det på marknadens villkor och tillsammans med kraftindustrin. De övriga i den borgerliga alliansen brukar inte ha problem när man gör saker på marknadens villkor, kommenterar Västerteg.

Han förutser inte heller att kärnkraftsfrågan kan vålla intern splittring inom centerpartiet.

- Man kan konstatera att CUF:s förbundsstyrelse för bara ett par månader sedan gjorde ett ställningstagande om att kärnkraften ska avvecklas. Vad som hänt sedan dess vet inte jag, men jag är förvånad över svängningen och det stärker mig att det är en uppfattning väldigt få i partiet har, säger Västerteg.

Anna Lena Wallström/TT