Avveckla inte – bygg ut!

NYHETER

Kristian, 16, tycker att kärnkraften är den mest miljövänliga energikällan

I ett land där det talas så mycket om miljövänlighet är det fullständigt galet att vi vill bli av med vår enda miljövänliga el-källa – kärnkraften. Kärnkraften är det enda vettiga alternativ vi har. Den är så välutvecklad att den inte kan anses som farlig, den producerar en massa el och är ren.

Jämför kärnkraften med andra alternativ som t ex kol, som visserligen producerar en hel del billig el, men smutsar ner i naturen och är rejält dålig för hälsan. Tanken är ju att kärnkraftens energi ska ersättas med smutsig kolkraft från t ex Polen. Det är ju sjyst och logiskt – vi tar bort våra rena kraftverk och smutsar ner ännu mer i andras länder!

Vattenkraften bör inte heller byggas ut. De orörda älvarna ska förbli orörda – bygge av dammar förstör ju livet vid floden, menas det med miljövänligt? Vindkraften är helt ineffektiv och förstör utsikten till havs. Att fula ner enorma, vackra områden vid kusten för att få tillräckligt med el för ett par hushåll drabbar miljön som vi bor i och människors trivsel.

Visserligen är inte kärnkraften helt problemfri. Det finns en risk att något går väldigt illa. Eftersom kärnkraften är välutvecklad är risken minimal, dock kunde den bli säkrare om det var tillåtet att forska inom utvecklingen av kärnkraften för att göra den säkrare.

På grund av dessa risker som hör kärnkraften till, måste vi se till att pengar går till forskning för att hitta ett bättre alternativ, men det finns inget bättre alternativ just nu.

Kärnkraften är den bästa el-källa vi har just nu. Den är ren, säker och effektiv. Visst måste vi hitta ett bättre alternativ, men nått sånt finns inte idag. Därför måste vi visa att vi bryr oss om miljön genom att säga ja till kärnkraft och nej till att smutsa ner andra länder, förstöra floders ekosystem och skräpa ner naturen.

Kristian Nilsson , Lunarnamn: Klnilsson