”Husen kan explodera av tryckförändringen”

NYHETER

Meteorologen Anders Persson om orkanen Wilma

Orkanen Wilma slår till mot Florida på lördag.

Våldsamma vindar, flodvågor och dödliga tryckfall hotar ställa till stora skador.

Och om några veckor kan monsterorkanen komma till Sverige.

Foto: Anders Persson.

Wilma har snabbt vuxit i styrka och klassificeras nu som en kategori fem-orkan – den värsta sorten. I vindbyarna blåser det uppemot 80 meter per sekund.

– Vi landkrabbor tycker att det är blåsigt vid 7 m/s och riktigt obehagligt vid 10-12 m/s. Tegelpannor och annat löst kan börja ramla ner vid 15 m/s. Stormen Gudrun hade byar på drygt 40 m/s, säger Anders Persson som är meteorolog vid SMHI:s forskningsavdelning.

För de människor som befinner sig i orkanens väg innebär vindbyarna livsfara.

– Det handlar inte bara om att vinden välter hus, om man är ute kan man få huvudet avhugget av kringflygande föremål, säger Anders Persson.

Farligt barrikadera sig

I orkanens öga är lufttrycket extremt lågt – 884 millibar mot normala 1016 millibar. Även det kan ställa till problem och till och med kräva liv.

– Många barrikaderar sig för att vara säkra och spikar igen fönster och dörrar. I extremfall kan det leda till att hus som är ordentligt igenbommade exploderar av tryckskillnaden mellan utsida och insida.

I första skedet är det vinden som är farligast – men det är ofta flodvågorna som orsakar mest skada.

Orkaner dör ut när de går in över land. Därför slår de alltid hårdast i kustområdena.

– I New Orleans var inte orkanen det värsta, utan det var förändringarna i havsvattenståndet och de vågor som bildades, säger Anders Persson.

Vilka effekter Wilma kommer att få är svårt att förutspå.

– Högvattenstånd, pålandsvind och vilken vinkel som orkanen går in mot land avgör hur stora skador havet kommer att ställa till, säger Anders Persson.

Kan komma till Sverige

Hur en orkan uppkommer är inte helt enkelt att förklara.

– Det är lite av ett slumpens spel. Fuktig luft lyfts upp och när den kondenseras och övergår till vatten så frigörs värme och en kedjereaktion startas. I samverkan med jordens rotation skapas orkaner.

Tropiska oväder som orkaner kan även påverka vädret i Sverige.

– Det såg vi med orkanen Rita. Ett par veckor efter att den drabbade USA kom den till Sverige i form av ett ovanligt intensivt lågtryck.

Men orkaner kan även ge vackert väder.

– Själva energin kan skapa både låg- och högtryck. Den brittsommar vi upplevde i oktober kan delvis ha varit en följd av Rita.

Om Wilma tar vägen österut över Atlanten kan den komma till Sverige i början av november. Huruvida det blir som ett lågtryck eller ett högtryck återstår att se.

Anders Thoresson