Här ska familjen ta farväl av Bobby

NYHETER

I Ödsmåls kyrka ska Bobbys begravningsgudstjänst hållas. Endast den närmaste kretsen av anhöriga och vänner är inbjudna.

Enligt vad Aftonbladet erfar kommer även Bobbys mamma att närvara.

Foto: Ödsmåls kyrka.

- Familjens absoluta önskan är att kunna ta farväl av Bobby på ett stilla och värdigt sätt, säger Lars Hjort, kyrkoherde i Stenungsund.

- Deras sorg är mycket privat och på andra sätt offentlig. De önskar att bara de inbjudna närvarar.

Dom samma vecka

Begravningsgudstjänsten äger rum i Ödsmåls kyrka i Stenung-sund i början på juni -samma vecka som domen mot mamman och styvpappan faller i tingsrätten.

Mamman har ansökt om att få närvara på begravningen. Enligt uppgifter till Aftonbladet har mamman redan fått löfte om att få vara med.

Gravsättningen av Bobby kommer att äga rum på Norums kyrkogård.

Linda Hjertén, Ebba von Essen