Maud Olofsson struntar i energiuppgörelsen med s

NYHETER

Vill inleda förhandlingar om borgerlig energipolitik

Centerledaren Maud Olofsson anser att socialdemokraterna redan har brutit energisamarbetet.

Därför känner hon sig fri att inleda förhandlingar om en borgerlig energipolitik.

Foto: Maud Olofsson.

Olofsson släpper nu den gamla energiuppgörelsen med socialdemokraterna och vänsterpartiet som varit ett problem för den borgerliga alliansen.

– Den har redan socialdemokraterna brutit. De bryter överenskommelser när det passar dem, säger hon till TT.

Olofsson pekar på att regeringen bland annat skurit ned energiforskningsanslag i statsbudgeten och inte velat ha elcertifikat för småskalig vattenkraft.

”Ett märkligt uttalande”

Statsminister Göran Persson förhåller sig avvaktande till beskedet.

– Jag har ingen anledning att kommentera det förrän jag vet vad centerpartiet står för egentligen, sade Göran Persson vid en pressträff i samband med en bioenergikonferens i Jönköping på tisdagen.

– Det är så pass kontroversiellt, eller borde vara, inom centerpartiet, så vi ska väl avvakta och se vad som händer på deras stämma. Om det här är något som man bara överger efter 30 års politisk kamp. Det skulle förvåna mig mycket, sade Persson.

Vänsterpartiets ledare Lars Ohly förstår inte vad Maud Olofsson menar med att socialdemokraterna redan brutit energiuppgörelsen.

– Det är ett märkligt uttalande. Jag förstår inte hur det har gått till. Däremot har jag svårt att se hur vi ska kunna fortsätta, säger Lars Ohly till TT.

Vill nå överenskommelse

Centerledaren har nu stora förhoppningar om att nå en överenskommelse med den borgerliga alliansen om energipolitiken. Därefter är socialdemokraterna välkomna att ansluta sig, menar Maud Olofsson, som vill ha en bred uppgörelse över blockgränserna.

– Då har vi väldigt stora förutsättningar att komma fram.

Men borde inte socialdemokraterna vara med från början och förhandla?

– De har haft sin chans att leda Sverige till en bred uppgörelse, säger Olofsson och påpekar att hon redan för ett år sedan uppmanade statsminister Göran Persson att ta initiativ till en bredare energiuppgörelse.

Alliansen splittrad om kärnkraft

När det gäller synen på kärnkraft är alliansen splittrad. Folkpartiet kan tänka sig en utbyggnad om industrin anser att det skulle vara lönsamt. Centern vill fortfarande byta ut kärnkraften mot andra energislag. Olofsson tycker att kärnkraftsverken i Sverige visserligen är säkra, men pekar på risker med uranbrytning och med förvaring av använt bränsle. Hon ser också säkerhetspolitiska risker internationellt.

– Vi kan ju se det som händer i Iran.

Kristdemokraternas ledare Göran Hägglund välkomnar beskedet från Olofsson. Han skissade redan förra året på grunddragen i en möjlig borgerlig energipolitik. Inga flera kärnkraftverk ska stängas så länge de är säkra och ekonomiskt försvarbara. Inga nya reaktorer ska byggas, däremot ska effektförstärkningar i de befintliga reaktorerna välkomnas. Satsningar på forskning och framtagning av alternativa energikällor ska fortsätta.

Han förväntar sig nu att de borgerliga partiledarna diskuterar frågan under sommaren.

”Frågan har sprängkraft”

Även folkpartiledaren Lars Leijonborg och moderatledaren Fredrik Reinfeldt är glada över beskedet från Olofsson.

– Det är ett extremt viktigt steg som Maud nu öppnar för, säger Fredrik Reinfeldt.

– Frågan har sådan ... sprängkraft, höll jag på att säga, av historiska skäl. Alla vet att de borgerliga partierna haft problem att hantera energifrågan, säger Lars Leijonborg.

Maud Olofsson bedömer att Sverige inte kommer att hinna ta fram tillräckligt med ersättningsenergi för att stänga ytterligare en reaktor under de kommande fyra åren. Detta uttalande anser Reinfeldt och Leijonborg vara särskilt betydelsefullt.

– Det är mycket, mycket viktigt, för därmed gör vi samma analys, säger Lars Leijonborg.

TT , aftonbladet.se