Sluta skjuta vargarna

NYHETER

Anna, 17, tycker att vi människor måste se över vår egen livsstil

Någon måste stå på vargarnas sida? Jag tycker att vargjakten bör läggas ner, nej inte bara bör utan ska!

Det är ju inte vargarnas fel att vi bara blir fler och fler människor som tar större och större plats.

Jag menar, varifrån får vi virke och mark till att bygga våra fina lyxvillor och städer på?

Jo, från skogen. När vi tar det från skogen så får de vilda djuren mindre och mindre plats att leva på. Är det då rätt att vi straffar djuren för att vi tar deras hem?

Om rätt ska vara rätt så är det ju vi i människostammen som ska regleras och inte djurstammarna. Vi kanske ska skjuta av tamdjuren i stället för de utrotningshotade djuren?

Men nej, se det går inte. Då protesterar ju bönderna och jägarna för det kan dom. Men kan älgarna och vargarna och de andra djuren som finns i skogarna klaga?

Nej, det kan de inte. Då är det de som får lida.

Hur skulle det gå med bönderna om det inte finns några åker- eller betesmarker kvar? Och hur går det för jägarna när vilddjuren och skogarna är borta?

Ska vi skjuta av vargstammen så kan vi också införa tvångssterilisering och kastrering av människor och skjuta av våra tamdjur. Det alternativen är minst lika genomförbara som vargjakten.

Det finns ju liksom fler människor och tamdjur än vargar och andra rovdjur i vårat land. Vår vargstam är redan nästintill obefintlig så varför göra den ännu mindre bara för att några bönder och jägare vill skjuta på den?

Livet och jorden hade en fungerande livscykel innan vi människor började bre ut oss och uppfinna saker och bygga samhällen som bara expanderar. Och det sättet fungerade bra så varför inte nu längre?

Vad tycker du?

Anna Nilsson , Lunarnamn: Sakura__