"Försvaret klarar inte utrikesinsats"

Riksrevisionen starkt kritisk till Försvarsmaktens förmåga

Den svenska försvarsmakten klarar inte att delta i internationella insatser.

Det finns för få gruppbefäl, soldater, sjömän, sjukvårdspersonal och kvalificerade tekniker.

Kritiken kommer från Riksrevisionen i en granskning av försvarets förmåga.

Riksrevisor Jan Landahl är starkt kritisk mot Fredrik Reinfeldt och hans ministrar:

– Regeringen har inte gett Försvarsmakten alla de förutsättningar som behövs för en effektiv insatsverksamhet. En ordentlig studie över vilka krav som ska gälla framöver måste göras, särskilt när det gäller insatsorganisationens utformning, bemanning och materielförsörjning, säger riksrevisor Jan Landahl enligt en skriftlig kommentar.

Saknas personal och materiel

Riksrevisionens granskning handlar inte om Sveriges förmåga att försvara sig vid ett eventuellt krig. Kritiken gäller i stället den internationella insatsverksamheten:

”Försvarsmakten kommer varken idag eller de närmaste åren att kunna nå upp till de krav på insatsverksamheten som riksdagen och regeringen har beslutat. Det saknas både tillräckligt med personal och materiel. Riksrevisionens granskning visar att det inte finns tillräckligt med personal och materiel för att samtidigt klara Försvarsmaktens uppgifter när det gäller insatser, beredskap och utveckling.”

Ett viktigt skäl till Riksrevisionens slutsatser är att samövningarna mellan olika bataljoner är för få. Dessutom finns för få anställda gruppbefäl, soldater och sjömän. Personalen har inte heller rätt kompetens. Bland sjukvårdare och kvalificerade tekniker saknar hälften rätt kompetens.

Riksrevisionen konstaterar att det "finns brist på viktig materiel i insatsorganisationen, vilket begränsar möjligheterna att kunna genomföra flera och uthålliga insatser samtidigt som den nationella beredskapen upprätthålls".

Publisert: