Moderaten rådgivare åt Academedia

Maria Abrahamsson
Maria Abrahamsson

Maria Abrahamsson (M) är riksdagsledamot och sitter både i Skatteutskottet och Skatteverkets insynsråd.

Sedan i höstas är hon även rådgivare åt Academedia.

– Vi pratar om långsiktigt kvalitetsarbete och inte om ekonomi och skatter, säger hon.

Friskolekoncernen Academedia har ett rådgivande organ med fem personer som kallas för advisory board. Den leds av socialdemokraten Widar Andersson som tidigare var ordförande i Friskolornas Riksförbund. Där finns också miljöpartisten Annika Nordgren Christensen, Sacos presschef  Anders Jonsson samt S-märkta proffstyckaren Stig-Björn Ljunggren.

Panelens uppgift är bland annat att ge styrelsen råd och idéer i utvecklingsfrågor och omvärldsanalys. För sin insats får de 32 000 kronor per år.

Sedan i september finns riksdagsledamoten Maria Abrahamsson med som rådgivare. Hon uppskattar att de haft sex, sju möten sedan dess.

– Vi ägnar oss inte åt dagsaktualiteter utan det vi pratar om vid våra sammanträden är långsiktigt kvalitetsarbete. Vi pratar om Academia-modellen och hur vi kan ta den vidare.

Maria Abrahamsson är ledamot i Skatteutskottet och Skatteverkets insynsråd. Men hon har inte intresserat sig för Academedias skatteupplägg.

Ser du något problem med Academedias skatteupplägg?

– Det är klart att jag inte är för brottslighet men det är inte det vi diskuterar. Jag sitter inte i Academedia på grund av min skattekompetens och jag är inte tillfrågad att ha synpunkter på det ekonomiska. Jag har alla skäl att vara vaksam men jag har inte i den position som ledamot av det här rådgivande organet haft några som helst skäl att fundera på EQT:s ränteavdrag.

Varför är du med?

– Jag tycker att det är viktigt och sitta med där man har möjlighet till inflytande och kunna ha synpunkter på hur arbetet bedrivs. Det är viktigt att det finns en representant från borgerligheten när det finns socialdemokrater och en miljöpartist med.

Stigbjörn Ljunggren vill inte uttala sig om hur han ser på Academedias skatteplanering.

– Det vore oschyst eftersom det är den typen av frågor som vi diskuterar: Vad man kan ge för råd med tanke på omvärldens syn på vinster i välfärden och skolpedagogik. Skatterådgivning vet vi inget om utan det är det politiska vi pratar om.

Publisert: